Các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung kêo gọi tàu thuyền tránh bão số 5

 • Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đang khẩn trương di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đang khẩn trương di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung khẩn trương về neo đậu an toàn Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung khẩn trương về neo đậu an toàn Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Ngư dân neo cột tàu thuyền cẩn thận để phòng chống bão số 5 tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Ngư dân neo cột tàu thuyền cẩn thận để phòng chống bão số 5 tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân về neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân về neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
 • Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đang di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  Trong ảnh: Tàu thuyền ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đang di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để phòng chống bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đã phát đi thông báo kêu gọi các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng và vào bờ neo đậu tránh, trú trước diễn biến phức tạp của bão số 5. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN