Bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023

 • Tiết mục múa Lăm Vông - Múa truyền thống của dân tộc Lào đến từ huyện Buôn Đôn tại Lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
  Tiết mục múa Lăm Vông - Múa truyền thống của dân tộc Lào đến từ huyện Buôn Đôn tại Lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
 • Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
  Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
 • Chương trình “Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
  Chương trình “Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
 • BTC trao giải nội dung “Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc” tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
  BTC trao giải nội dung “Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc” tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
 • BTC tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  BTC tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tối 20/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN