Bạc Liêu kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam

 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Nghi thức giỗ Tổ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Nghi thức giỗ Tổ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
 • Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
  Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN
Tối 28/9/2020, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu phối hợp với Nhà hát Cao Văn Lầu tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ 11 Ngày Sân khấu Việt Nam – Giỗ Tổ Sân khấu. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN