Tây Ban Nha tiến hành bầu cử địa phương và cấp vùng

 • Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
 • Điểm bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  Điểm bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
 • Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử địa phương và cấp vùng ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử địa phương và cấp vùng ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
 • Ứng cử viên Thị trưởng thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), bà Ada Colau, bỏ phiếu bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  Ứng cử viên Thị trưởng thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), bà Ada Colau, bỏ phiếu bầu cử địa phương và cấp vùng tại Barcelona, ngày 28/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 28/5/2023, cử tri Tây Ban Nha đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương được xem là “phong vũ biểu” cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trong cuộc bỏ phiếu này, cử tri Tây Ban Nha sẽ bầu ra các thị trưởng cho 8.131 thành phố và cơ quan lập pháp địa phương của 12 trong số 17 vùng của cả nước. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN