• Trong ảnh: Cử tri tra thông tin tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
    Trong ảnh: Cử tri tra thông tin tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
  • Trong ảnh: Các nhân viên Ủy ban Bầu cử hỗ trợ cử tri tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
    Trong ảnh: Các nhân viên Ủy ban Bầu cử hỗ trợ cử tri tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
  • Trong ảnh:Thông tin về các ứng cử viên tại một điểm bỏ phiếu ở quận Dindaeng, thủ đô Bangkok. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
    Trong ảnh:Thông tin về các ứng cử viên tại một điểm bỏ phiếu ở quận Dindaeng, thủ đô Bangkok. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan
Từ 8h sáng 24/3/2019, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới năm 2017 và sẽ đánh dấu một bước quá độ sang thiết lập lại một chính phủ dân bầu. Ảnh: Sơn Nam - Pv TTXVN tại Thái Lan

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN