Campuchia tổ chức bốc thăm, xếp thứ tự 18 chính đảng tham gia tổng tuyển cử năm 2023

 • Trong ảnh: Các quan chức và nhân viên NEC giới thiệu thùng phiếu tại lễ bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Các quan chức và nhân viên NEC giới thiệu thùng phiếu tại lễ bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: Chủ tịch NEC Prach Chan phát biểu tại lễ bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Chủ tịch NEC Prach Chan phát biểu tại lễ bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: Chủ tịch NEC Prach Chan đảo các phong bì đựng lá phiếu ghi tên 18 chính đảng trong thùng phiếu trước khi tiến hành bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Chủ tịch NEC Prach Chan đảo các phong bì đựng lá phiếu ghi tên 18 chính đảng trong thùng phiếu trước khi tiến hành bốc thăm. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: 2 vị Đại Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên tên các chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: 2 vị Đại Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên tên các chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: 1 trong 2 vị Đại Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên tên các chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: 1 trong 2 vị Đại Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Vương quốc Campuchia lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên tên các chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: Kết quả bốc thăm được công bố trên bảng trình chiếu tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Kết quả bốc thăm được công bố trên bảng trình chiếu tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: Nhân viên NEC tiến hành niêm yết kết quả bốc thăm tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Nhân viên NEC tiến hành niêm yết kết quả bốc thăm tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
 • Trong ảnh: Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ tự số 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 7/2023 tới. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
  Trong ảnh: Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ tự số 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 7/2023 tới. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.
Sáng 29/5/2023, lễ bốc thăm xếp thứ tự 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023 đã được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ở Thủ đô Phnom Penh. Theo kết quả bốc thăm, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ tự số 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 7/2023 ở nước này. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia.

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN