Đảng Nhân dân Campuchia khai mạc Đại hội bất thường

 • Chủ tịch Danh dự Heng Samrin và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Đại hội. Ảnh: AKP
  Chủ tịch Danh dự Heng Samrin và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Đại hội. Ảnh: AKP
 • Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: AKP
  Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: AKP
 • Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: AKP
  Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: AKP
 • Đại biểu Đại hội bất thường Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Đại biểu Đại hội bất thường Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Chủ tịch danh dự Heng Samrin và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì đại hội. Ảnh: AKP
  Chủ tịch danh dự Heng Samrin và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì đại hội. Ảnh: AKP
 • Bộ Trưởng Thông tin Khieu Kanharith và các Đại biểu Hội nghị bất thường Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Bộ Trưởng Thông tin Khieu Kanharith và các Đại biểu Hội nghị bất thường Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
  Ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: AKP
 • Đại biểu dự Hội nghị bất thường Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).Ảnh: AKP
  Đại biểu dự Hội nghị bất thường Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).Ảnh: AKP
 • Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tham dự Hội nghị bất thường. Ảnh: AKP
  Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tham dự Hội nghị bất thường. Ảnh: AKP
Sáng 28/1/2023, tại trụ sở Prampi Makara, thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tổ chức khai mạc Đại hội bất thường để xây dựng đường lối, chính sách đảm bảo thắng lợi của CPP trong các cuộc bầu cử sắp tới. Theo chương trình, có hơn 4.000 đảng viên cấp ủy đảng thuộc cấp huyện trên toàn quốc tham dự. Đại hội diễn ra trong hai ngày 28-29/1/2023. Ảnh: AKP

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN