Đại hội XIII của Đảng: Truyền thông Đức ca ngợi thành tựu chống COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam

  • Trong ảnh: Báo Handelsblatt (Thương mại) đăng bài viết ca ngợi thành tích chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
    Trong ảnh: Báo Handelsblatt (Thương mại) đăng bài viết ca ngợi thành tích chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
  • Trong ảnh: Báo die Welt (Thế giới) đăng bài viết ca ngợi thành tích chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
    Trong ảnh: Báo die Welt (Thế giới) đăng bài viết ca ngợi thành tích chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức
Trong những ngày qua, báo Handelsblatt (Thương mại) và báo die Welt (Thế giới) của Đức đã có bài viết đánh giá cao thành tựu chống đại dịch COVID-19 cũng như kết quả và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN