Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chỉ thị 40-CT/TW góp phần nâng cao tín dụng chính sách tỉnh Hòa Bình

 • Trong ảnh: Gia đình Chị Đồng Thị Vân, anh Đặng Văn Hà ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuyển đổi vườn trồng màu kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Gia đình Chị Đồng Thị Vân, anh Đặng Văn Hà ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuyển đổi vườn trồng màu kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Được vay vốn ưu đãi chương trình hộ mới thoát nghèo 40 triệu đồng, gia đình bà Hà Thị Năm, dân tộc Thái ở xóm Nà Sài, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã đầu tư nuôi bò sinh sản, cải tạo ao nuôi cá, gia đình có cơ hội thoát nghèo bền vững. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Được vay vốn ưu đãi chương trình hộ mới thoát nghèo 40 triệu đồng, gia đình bà Hà Thị Năm, dân tộc Thái ở xóm Nà Sài, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã đầu tư nuôi bò sinh sản, cải tạo ao nuôi cá, gia đình có cơ hội thoát nghèo bền vững. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Gia đình ông Trần Văn Xuyên, ở thôn Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay vốn ưu đãi đầu tư cải tạo vườn trồng cây ăn quả, mỗi năm thu hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Gia đình ông Trần Văn Xuyên, ở thôn Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay vốn ưu đãi đầu tư cải tạo vườn trồng cây ăn quả, mỗi năm thu hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhờ vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng, gia đình anh Hà Văn Thạch, dân tộc Mường ở xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc có điều kiện đầu tư nuôi trâu sinh sản, gia đình có việc làm, thêm thu nhập. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng, gia đình anh Hà Văn Thạch, dân tộc Mường ở xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc có điều kiện đầu tư nuôi trâu sinh sản, gia đình có việc làm, thêm thu nhập. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Gia đình Chị Đồng Thị Vân, anh Đặng Văn Hà ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuyển đổi vườn trồng màu kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Gia đình Chị Đồng Thị Vân, anh Đặng Văn Hà ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vay 50 triệu chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư chuyển đổi vườn trồng màu kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi diễn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Gia đình bà Khá Thị Suối, dân tộc Thái ở xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư nuôi bò, lợn, gia đình có việc làm và thu nhập. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Gia đình bà Khá Thị Suối, dân tộc Thái ở xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư nuôi bò, lợn, gia đình có việc làm và thu nhập. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Nhằm góp phần phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2015-2019, trong thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 100% cấp ủy, chính quyền địa phương đã cùng Ngân hàng CSXH thực hiện chuyển tải kịp thời, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nhờ sự phối hợp tốt từ chủ trương và bổ sung nguồn ngân sách nên chất lượng và mức vay được tăng lên, ý thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm rõ rệt, giải quyết thêm nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN