Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du - cái nôi đào tạo du lịch, nghệ thuật của tỉnh Hà Tĩnh

 • Trong ảnh: Đào tạo nghiệp vụ buồng, bàn, nhà hành, khách sạn tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đào tạo nghiệp vụ buồng, bàn, nhà hành, khách sạn tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đào tạo nghề hướng dẫn viên du lịch tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đào tạo nghề hướng dẫn viên du lịch tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đào tạo Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đào tạo Mỹ thuật tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: “Khúc ân tình Hà Tĩnh” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: “Khúc ân tình Hà Tĩnh” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Xuôi dòng” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Xuôi dòng” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Cung đàn Thúy Kiều” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Cung đàn Thúy Kiều” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Cung đàn Thúy Kiều” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Cung đàn Thúy Kiều” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: “Tổ khúc dân ca Nghệ tĩnh” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: “Tổ khúc dân ca Nghệ tĩnh” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Trăng Nguyên tiêu” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Trăng Nguyên tiêu” do học sinh sinh viên nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thể hiện. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du tiền thân là Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập năm 1964. Hiện nay trường có gần 60 cán bộ, giảng viên, 100% đạt chuẩn, nhiều giảng viên là thạc sĩ, nghiên cứu sinh, đang đào tạo 15 mảng nghề với gần 700 học sinh sinh viên. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn trường luôn chủ động liên kết với nhiều đơn vị tổ chức đào tạo tập huấn dân ca Nghệ Tĩnh cho giáo viên giảng dạy âm nhạc các trường tiểu học và hạt nhân câu lạc bộ dân ca Ví Giặm các xã, phường, thị trấn; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch… Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du xứng đáng là cái nôi đào tạo của ngành du lịch, nghệ thuật của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN