Tăng tốc thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

 • Trong ảnh: Hiện nay một số gói thầu trên tuyến, các đơn vị thi công tăng ca thêm buổi tối để kịp đảm bảo tiến độ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Hiện nay một số gói thầu trên tuyến, các đơn vị thi công tăng ca thêm buổi tối để kịp đảm bảo tiến độ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công phần nền đường tại gói thầu số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công phần nền đường tại gói thầu số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công mặt nền đường và đào đắp vỉa taluy dương tại gói thầu số 4 (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công mặt nền đường và đào đắp vỉa taluy dương tại gói thầu số 4 (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lu lèn mặt đường, gia tải nền đất yếu và lắp đặt hệ thống thoát nước tại các gói thầu 4, 5, 6. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lu lèn mặt đường, gia tải nền đất yếu và lắp đặt hệ thống thoát nước tại các gói thầu 4, 5, 6. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tuyến cao tốc có chiều dài 98,35 km, điểm đầu ở xã Cam Hiếu ( huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), điểm cuối tại La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Tuyến cao tốc có chiều dài 98,35 km, điểm đầu ở xã Cam Hiếu ( huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), điểm cuối tại La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Lu nền đường tại gói thầu số 3 trong buổi tối, đảm bảo tiến độ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Lu nền đường tại gói thầu số 3 trong buổi tối, đảm bảo tiến độ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Để đảm bảo tiến độ đề ra trước mùa mưa bão vào tháng 9, các đơn vị thi công đang tăng cường làm thêm vào buổi tối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Để đảm bảo tiến độ đề ra trước mùa mưa bão vào tháng 9, các đơn vị thi công đang tăng cường làm thêm vào buổi tối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang lộ dần hình hài tuyến đường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang lộ dần hình hài tuyến đường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công nền đường tại gói thầu số 8 địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công nền đường tại gói thầu số 8 địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tập kết máy móc xẻ núi, hạ độ cao lấy cốt đường tại các gói thầu 1, 2, 3. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Tập kết máy móc xẻ núi, hạ độ cao lấy cốt đường tại các gói thầu 1, 2, 3. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Xẻ núi, đào đường, hạ độ cao lấy cốt đường tại gói thầu 5. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Xẻ núi, đào đường, hạ độ cao lấy cốt đường tại gói thầu 5. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Hệ thống trụ cầu vượt ở phường Hương An, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã hoàn thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Hệ thống trụ cầu vượt ở phường Hương An, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã hoàn thành. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công nền đường tại gói thầu số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công nền đường tại gói thầu số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Cty 319 (Bộ Quốc phòng) lu nèn nền đường đoạn tiếp giáp giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Cty 319 (Bộ Quốc phòng) lu nèn nền đường đoạn tiếp giáp giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công đường dẫn cầu Tuần tại địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công đường dẫn cầu Tuần tại địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Đào đắp bóc vỉa trên tuyến cao tốc vào buổi tối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Đào đắp bóc vỉa trên tuyến cao tốc vào buổi tối. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh:Tổng công ty 319 thi công ban đêm tại gói thầu số 3 trên địa bàn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh:Tổng công ty 319 thi công ban đêm tại gói thầu số 3 trên địa bàn huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công buổi tối để đảm bảo kịp tiến độ tại gói thầu số 3 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công buổi tối để đảm bảo kịp tiến độ tại gói thầu số 3 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công cống hộp, hầm chui dân sinh trên tuyến tại gói thầu số 5. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công cống hộp, hầm chui dân sinh trên tuyến tại gói thầu số 5. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thi công cầu Tuần tại gói thầu số 9 trên địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Thi công cầu Tuần tại gói thầu số 9 trên địa bàn thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Vị trí thi công nhiều gói thầu trên tuyến có địa hình đồi núi hiểm trở, địa chất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tổng thể. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Vị trí thi công nhiều gói thầu trên tuyến có địa hình đồi núi hiểm trở, địa chất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tổng thể. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Giai đoạn đầu dự án có mặt cắt ngang quy mô 2 làn xe, bề rộng nền mặt đường 12 m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23 m; các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23 m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Giai đoạn đầu dự án có mặt cắt ngang quy mô 2 làn xe, bề rộng nền mặt đường 12 m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23 m; các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23 m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Những ngày này trên công trường các đơn vị thi công huy động tối đa trang thiết bị máy móc, tăng ca, tăng kíp ngày đêm, tranh thủ điều kiện thuận lợi của những tháng mùa khô đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Những ngày này trên công trường các đơn vị thi công huy động tối đa trang thiết bị máy móc, tăng ca, tăng kíp ngày đêm, tranh thủ điều kiện thuận lợi của những tháng mùa khô đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông (giai đoạn 2017 -2020) đang được triển khai xây dựng. Tuyến cao tốc nối 2 tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, khởi công từ tháng 9/2019, dự kiến thông xe cuối năm 2021, đến tháng 5/2021 dự án đạt khoảng 40% tiến độ. Những ngày này, các đơn vị thi công đang huy động tối đa trang thiết bị máy móc, tăng ca, tăng kíp ngày đêm, tranh thủ điều kiện thuận lợi của những tháng mùa khô (từ tháng 4 - 10) tại miền Trung khắc nghiệt để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài xây dựng 98,35 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3 km; đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài 61 km, gồm 11 gói thầu xây lắp, tổng vốn đầu tư hơn 7.699 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN