Kỷ niệm 52 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2019): Mãi khắc ghi ân tình “Đội quân nhà Phật”

 • Sát cánh bên nhau, với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, chia ngọt sẻ bùi lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là những người bạn láng giềng thủy chung. Ảnh: TTXVN
  Sát cánh bên nhau, với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, chia ngọt sẻ bùi lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là những người bạn láng giềng thủy chung. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 3/5/1983. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 3/5/1983. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, sáng 2/5/1983. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thu hoạch lúa. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân tỉnh Battambang lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường về nước, sáng 20/6/1984. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Người dân tỉnh Battambang lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường về nước, sáng 20/6/1984. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, tháng 6/1984. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Hàng vạn người dân Thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, tháng 6/1984. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp tập luyện nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp tập luyện nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân dân tỉnh Ratanakiri (Đông Bắc Campuchia) đón chào các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam về giải phóng phum, sóc. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Nhân dân tỉnh Ratanakiri (Đông Bắc Campuchia) đón chào các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam về giải phóng phum, sóc. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô Phnom Penh đổ ra đường phố, lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam mặt trận 479 và 979 hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Dĩnh – TTXVN
  Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô Phnom Penh đổ ra đường phố, lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam mặt trận 479 và 979 hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Dĩnh – TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng quân đội cách mạng Campuchia tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, trưa 7/1/1979. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng quân đội cách mạng Campuchia tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, trưa 7/1/1979. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, ghi dấu mốc lịch sử chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, ghi dấu mốc lịch sử chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ đội Việt Nam và Campuchia bảo vệ đền Angkor Wat (7/1982). Ảnh: Quang Thành – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ đội Việt Nam và Campuchia bảo vệ đền Angkor Wat (7/1982). Ảnh: Quang Thành – TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường về nước, sáng 2/5/1983. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường về nước, sáng 2/5/1983. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân Campuchia mang nước thốt nốt đến cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày giúp dân Campuchia thu hoạch lúa - hình ảnh thắm đượm tình nghĩa quân dân Việt Nam - Campuchia trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Người dân Campuchia mang nước thốt nốt đến cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày giúp dân Campuchia thu hoạch lúa - hình ảnh thắm đượm tình nghĩa quân dân Việt Nam - Campuchia trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Nhân dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. Ảnh: TTXVN
Hơn 40 năm đã trôi qua từ ngày Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 – 7/1/2019) và 30 năm (1989-2019) Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước, hình ảnh những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn không hề phai mờ trong tâm trí người dân đất nước Chùa Tháp. Ngày 29/6/1989 – ngày tiễn những người lính tình nguyện Việt Nam cuối cùng về nước, báo Pracheachon (Nhân Dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ra xã luận viết: "Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi". Tại lễ khánh thành di tích lịch sử Đoàn 125 - tiền thân của Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, ngày 2/1/2012 tại Đồng Nai, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã trân trọng gọi những người lính tình nguyện Việt Nam là "đội quân nhà Phật". Ông nói: “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. Lời khẳng định của người đứng đầu Chính phủ Campuchia không chỉ là sự bày tỏ ân tình của cá nhân ông cũng như người dân Campuchia, mà còn là sự khẳng định cho tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN