Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công: Người chiến sĩ cách mạng tài trí, kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với nhân dân huyện Phước Sơn trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (30/10/1989). Ảnh : Minh Điền- TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với nhân dân huyện Phước Sơn trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (30/10/1989). Ảnh : Minh Điền- TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1992 (tháng 9/1992), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam, với những giá trị chính trị - pháp lý và thực tiễn sâu sắc. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1992 (tháng 9/1992), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam, với những giá trị chính trị - pháp lý và thực tiễn sâu sắc. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch HĐNN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Huân chương
  Đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó Chủ tịch HĐNN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Huân chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ" cho Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công (18/10/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
 • Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công chủ trì Lễ đón đồng chí Kaysone Phomvihane, Chủ tịch BCHTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 12/10/1991, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
  Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công chủ trì Lễ đón đồng chí Kaysone Phomvihane, Chủ tịch BCHTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 12/10/1991, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công hội đàm với Chủ tịch Kim Nhật Thành trong chuyến thăm, dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên và trao Huân chương Sao Vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công hội đàm với Chủ tịch Kim Nhật Thành trong chuyến thăm, dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên và trao Huân chương Sao Vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (18/10/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (18/10/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân Indones Mohamet Kharis Suhud thăm Việt Nam (6/5/19992). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tiếp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân Indones Mohamet Kharis Suhud thăm Việt Nam (6/5/19992). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm công trường xây dựng cầu qua sông Hương, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Trị Thiên từ ngày 16 - 20/5/1989. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm công trường xây dựng cầu qua sông Hương, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Trị Thiên từ ngày 16 - 20/5/1989. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công với đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Hà Tuyên (khóa IV), sáng 23/9/1991. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công với đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Hà Tuyên (khóa IV), sáng 23/9/1991. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi Triều Tiên trong chuyến thăm CHDCND Triều Tiên, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi Triều Tiên trong chuyến thăm CHDCND Triều Tiên, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp lại gia đình Anh hùng Núp trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai-Kon Tum (1 - 5/6/1988). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp lại gia đình Anh hùng Núp trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai-Kon Tum (1 - 5/6/1988). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Ủy ban sửa đổi Hiến pháp họp dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp mới (1991). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Ủy ban sửa đổi Hiến pháp họp dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp mới (1991). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công với đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III (Hà Nội, 23/6/1990). Ảnh: Trịnh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công với đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III (Hà Nội, 23/6/1990). Ảnh: Trịnh Liêm - TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tặng quà đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III (Hà Nội, 23/6/1990). Ảnh: Trịnh Liêm - TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tặng quà đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III (Hà Nội, 23/6/1990). Ảnh: Trịnh Liêm - TTXVN
 • Đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy Khu 5 đến thăm cơ sở thu phát tin bằng máy Teletype của Đài minh ngữ thuộc Thông tấn xã Giải phóng (nay là TTXVN) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy Khu 5 đến thăm cơ sở thu phát tin bằng máy Teletype của Đài minh ngữ thuộc Thông tấn xã Giải phóng (nay là TTXVN) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 20/8/1992. Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 20/8/1992. Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN
 • Cố vấn BCHTW Đảng Võ Chí Công thăm cầu Yên Bái mới được khánh thành (29/9/1993). Ảnh: TTXVN
  Cố vấn BCHTW Đảng Võ Chí Công thăm cầu Yên Bái mới được khánh thành (29/9/1993). Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công hội đàm với Tổng thống Indonesia Suharto thăm chính thức Việt Nam (11/1990) Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công hội đàm với Tổng thống Indonesia Suharto thăm chính thức Việt Nam (11/1990) Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm phân xưởng cắt may của Công ty Huy Hoàng. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm phân xưởng cắt may của Công ty Huy Hoàng. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Hà Tuyên (25/9/1991). Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Hà Tuyên (25/9/1991). Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm Liên hiệp xí nghiệp đay tại Thái Bình (3/6/1992). Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm Liên hiệp xí nghiệp đay tại Thái Bình (3/6/1992). Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm một cơ sở chế biến dầu. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công thăm một cơ sở chế biến dầu. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công gặp gỡ các cán bộ phụ trách Đội và thiếu nhi Hà Nội (Hà Nội, 12/8/1991). Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công gặp gỡ các cán bộ phụ trách Đội và thiếu nhi Hà Nội (Hà Nội, 12/8/1991). Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đi thăm cánh đồng lúa của xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông là một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng đóng vai quan trọng trong việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để Trung ương ban hành “Chỉ thị 100”, đổi mới toàn diện nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đi thăm cánh đồng lúa của xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông là một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng đóng vai quan trọng trong việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để Trung ương ban hành “Chỉ thị 100”, đổi mới toàn diện nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Ảnh: TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đến thăm Sư đoàn phòng không 361. Ảnh: TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đến thăm Sư đoàn phòng không 361. Ảnh: TTXVN
 • Đồng chí Võ Chí Công (thứ 2, từ trái sang) và Đại tướng Chu Huy Mân (đeo kính, thứ 4 từ trái sang-nguyên Tư lệnh Quân giải phóng Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ) trong chiến dịch giải phóng thành phố Đà Nẵng (3/1975). Ảnh: TTXVN
  Đồng chí Võ Chí Công (thứ 2, từ trái sang) và Đại tướng Chu Huy Mân (đeo kính, thứ 4 từ trái sang-nguyên Tư lệnh Quân giải phóng Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ) trong chiến dịch giải phóng thành phố Đà Nẵng (3/1975). Ảnh: TTXVN
 • Nhân dịp Nguyên đán Tết Kỷ Tỵ, ngày 4/2/1989, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tới thăm, chúc Tết xã viên Hợp tác xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Nhân dịp Nguyên đán Tết Kỷ Tỵ, ngày 4/2/1989, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tới thăm, chúc Tết xã viên Hợp tác xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công nói chuyện thân mật với cán bộ huyện Tân Biên (Tây Ninh) ở lán làm việc của đồng chí Phạm Hùng trước đây trong Khu Trung ương Cục miền Nam, trong chuyến thăm tỉnh Tây Ninh từ ngày 18 đến 23/1/1990. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công nói chuyện thân mật với cán bộ huyện Tân Biên (Tây Ninh) ở lán làm việc của đồng chí Phạm Hùng trước đây trong Khu Trung ương Cục miền Nam, trong chuyến thăm tỉnh Tây Ninh từ ngày 18 đến 23/1/1990. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8 (Hà Nội, 17/6/1987). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8 (Hà Nội, 17/6/1987). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp gỡ đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 8 (Hà Nội, 18/12/1989). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp gỡ đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 8 (Hà Nội, 18/12/1989). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp mặt các thế hệ anh hùng, chiến sĩ xuất sắc, nhân kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (Hà Nội, 20/7/1992). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp mặt các thế hệ anh hùng, chiến sĩ xuất sắc, nhân kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (Hà Nội, 20/7/1992). Ảnh: Minh Điền - TTXVN
Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912, tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Với những cống hiến đặc biệt cho sự nghiệp thống nhất và xây dựng đất nước, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng tài trí, kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN