Huyện Quốc Oai (Hà Nội) tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Hiện nay, trên địa bàn xã Hoà Thạch có 7 người trở về từ Tp Hồ Chí Minh và 4 người thuộc diện F2 thuộc 2 hộ đang theo dõi tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hiện nay, trên địa bàn xã Hoà Thạch có 7 người trở về từ Tp Hồ Chí Minh và 4 người thuộc diện F2 thuộc 2 hộ đang theo dõi tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Tân Phú đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế với 2 trường hợp trở về từ Tp HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Tân Phú đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế với 2 trường hợp trở về từ Tp HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Tân Phú đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế với 2 trường hợp trở về từ Tp HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Tân Phú đến kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế với 2 trường hợp trở về từ Tp HCM đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Tân Phú đến kiểm tra, giám sát hộ gia đình có 2 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoà Thạch triển khai công tác giám sát người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp F2 tại thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hoà Thạch triển khai công tác giám sát người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp F2 tại thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch triển khai công tác giám sát người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp F2 trên địa bàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch triển khai công tác giám sát người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp F2 trên địa bàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoà Thạch đã kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoà Thạch đã kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoà Thạch đã kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoà Thạch đã kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng xã Hoà Thạch đến rà soát tại hộ gia đình thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng xã Hoà Thạch đến rà soát tại hộ gia đình thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng xã Hoà Thạch đến rà soát tại hộ gia đình thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng xã Hoà Thạch đến rà soát tại hộ gia đình thôn Vinh Quang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực nhà có 7 trường hợp trở về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 7/7/2021. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng lập nhóm riêng trên Zalo, trao đổi và cập nhật thông tin. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Tổ COVID-19 cộng đồng lập nhóm riêng trên Zalo, trao đổi và cập nhật thông tin. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên y tế xã Hoà Thạch đến lấy mẫu người trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh tại thôn Vinh Quang, xã Hoà Thạch. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội) từ ngày 11/7/2021 đến nay đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Tp Hồ Chí Minh. Huyện đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khẩn trương, thần tốc rà soát, truy vết lập danh sách các đối tượng F1,F2,F3 liên quan đến chùm ca bệnh và các trường hợp trở về từ các tỉnh/thành phố có dịch trở về địa phương. Tuyệt đối không để lọt, bỏ sót các trường hợp có liên quan, đặc biệt là trở về từ Tp Hồ Chí Minh; Ra quyết định cách ly y tế đối với các trường hợp F2 theo quy định. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN