Hiệu quả 20 năm điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS (1999 - 2019)

 • Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Hà Nội đang tập trung thực hiện các mục tiêu 90 - 90 - 90: Xét nghiệm phát hiện ca nhiễm HIV mới để điều trị ngay, mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định và các hình thức tiếp cận xét nghiệm; can thiệp dự phòng lây nhiễm, điều trị ARV cho 14.209 bệnh nhân, 80,4% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế, 97% (4.645/4.771) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế 1000 cp/ml máu. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Hà Nội đang tập trung thực hiện các mục tiêu 90 - 90 - 90: Xét nghiệm phát hiện ca nhiễm HIV mới để điều trị ngay, mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định và các hình thức tiếp cận xét nghiệm; can thiệp dự phòng lây nhiễm, điều trị ARV cho 14.209 bệnh nhân, 80,4% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế, 97% (4.645/4.771) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế 1000 cp/ml máu. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Hà Nội đang tập trung thực hiện các mục tiêu 90 - 90 - 90: Xét nghiệm phát hiện ca nhiễm HIV mới để điều trị ngay, mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định và các hình thức tiếp cận xét nghiệm; can thiệp dự phòng lây nhiễm, điều trị ARV cho 14.209 bệnh nhân, 80,4% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế, 97% (4.645/4.771) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế 1000 cp/ml máu. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Hà Nội đang tập trung thực hiện các mục tiêu 90 - 90 - 90: Xét nghiệm phát hiện ca nhiễm HIV mới để điều trị ngay, mở rộng cơ sở xét nghiệm khẳng định và các hình thức tiếp cận xét nghiệm; can thiệp dự phòng lây nhiễm, điều trị ARV cho 14.209 bệnh nhân, 80,4% bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế, 97% (4.645/4.771) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế 1000 cp/ml máu. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Kể từ ca nhiễm HIV được phát hiện lần đầu tiên năm 1990, đến nay toàn quốc có khoảng 250.000 người nhiễm HIV được phát hiện. 20 năm (1999 - 2019) triển khai điều trị HIV/AIDS số người tử vong do AIDS đã giảm đáng kể, góp phần vào dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng với kết quả: Gần 140.000 bệnh nhân, trong đó có 5.000 trẻ em đang điều trị ARV tại 436 cơ sở y tế từ Trung ương đến tỉnh, huyện, trạm y tế, trại giam, trung tâm 06, cơ sở tôn giáo, phòng khám tư nhân. Bộ Y tế phối hợp với các địa phương triển khai các sáng kiến, cập nhật các kỹ thuật của thế giới vào điều trị toàn diện như: Mô hình Treatment 2.0; điều trị nhanh, điều trị trong ngày, cấp phát thuốc nhiều tháng, lồng ghép dịch vụ tư vấn - xét nghiệm - điều trị ARV, điều trị Methadone, lồng ghép dịch vụ HIV/Lao, HIV/viêm gan vi rút, điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ 30% (năm 2015) đến nay đạt trên 90%, nhiều tỉnh đạt 100%; hơn 42.000 bệnh nhân đang nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT tại 188 cơ sở điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân duy trì điều trị sau 12 tháng đạt 88%, xét nghiệm tải lượng vi rút thường quy và đạt 61% (năm 2018); trong đó, có 95% tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế và 93% có tải lượng HIV dưới 200 bản sao/ml. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN