Hà Giang triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng

 • Nhân viên y tế tổ chức tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Nhân viên y tế tổ chức tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Công tác kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine được thực hiện nghiêm túc, liên tục. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Công tác kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine được thực hiện nghiêm túc, liên tục. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Khu vực khám sàng lọc trước tiêm tại điểm tiêm chủng xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Khu vực khám sàng lọc trước tiêm tại điểm tiêm chủng xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Việc cung ứng kịp thời các loại vaccine góp phần bảo đảm hiệu quả chương trình tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Việc cung ứng kịp thời các loại vaccine góp phần bảo đảm hiệu quả chương trình tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Công tác kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine được thực hiện nghiêm túc, liên tục. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Công tác kiểm tra, theo dõi nhiệt độ bảo quản vaccine được thực hiện nghiêm túc, liên tục. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Để vận động người dân tham gia các chương trình tiêm chủng, ngoài tuyên truyền, tổ chức các điểm tiêm lưu động tại thôn, bản, các chiến dịch tiêm phòng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán của người dân địa phương. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Để vận động người dân tham gia các chương trình tiêm chủng, ngoài tuyên truyền, tổ chức các điểm tiêm lưu động tại thôn, bản, các chiến dịch tiêm phòng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và tập quán của người dân địa phương. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm vaccine tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm vaccine tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm vaccine tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm vaccine tại điểm tiêm chủng xã Thanh Vân (huyện Quản Bạ). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Nhân viên y tế giải thích cho người dân về vaccine chuẩn bị tiêm cho trẻ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Nhân viên y tế giải thích cho người dân về vaccine chuẩn bị tiêm cho trẻ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Người dân cho trẻ đến tiêm chủng tại phòng tiêm chủng vaccine của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Người dân cho trẻ đến tiêm chủng tại phòng tiêm chủng vaccine của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm chủng tại điểm tiêm chủng thôn Cẳng Tằng (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Người dân cho trẻ trong độ tuổi đến tiêm chủng tại điểm tiêm chủng thôn Cẳng Tằng (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Thực hiện mục tiêu tăng cường công tác dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, những năm qua, ngành y tế tỉnh Hà Giang đã triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN