Đồng chí Giang Trạch Dân - lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc

 • Chiều 14/7/1997, tại Đại lễ đường nhân dân (Bắc Kinh) diễn ra hội đàm cấp cao giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Xuân Lâm- TTXVN
  Chiều 14/7/1997, tại Đại lễ đường nhân dân (Bắc Kinh) diễn ra hội đàm cấp cao giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Xuân Lâm- TTXVN
 • Đoàn đại biểu Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Lê Đức Anh dẫn đầu hội đàm với đoàn đại biểu Nhà nước CHND Trung Hoa do Chủ tịch nước Giang Trạch Dân dẫn đầu, ngày 9/11/1993, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
  Đoàn đại biểu Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Lê Đức Anh dẫn đầu hội đàm với đoàn đại biểu Nhà nước CHND Trung Hoa do Chủ tịch nước Giang Trạch Dân dẫn đầu, ngày 9/11/1993, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
 • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư Đỗ Mười duyệt đội danh dự quân đội Trung Quốc, 27/11/1995. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư Đỗ Mười duyệt đội danh dự quân đội Trung Quốc, 27/11/1995. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
 • Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lê Đức Anhh duyệt đội danh dự nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
  Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lê Đức Anhh duyệt đội danh dự nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
 • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và các vị khách quý kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 23/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và các vị khách quý kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 23/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
 • Đồng chí Giang Trạch Dân tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười chiều 14/7/1997, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: Xuân Lâm- TTXVN
  Đồng chí Giang Trạch Dân tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười chiều 14/7/1997, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: Xuân Lâm- TTXVN
 • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
  Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân tiếp Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc, ngày 23/2/1994. Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân tiếp Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc, ngày 23/2/1994. Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN
 • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong – TTXVN
 • Chủ tịch Giang Trạch Dân đón Chủ tịch Lê Đức Anh thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
  Chủ tịch Giang Trạch Dân đón Chủ tịch Lê Đức Anh thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong-TTXVN
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm khu di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1994). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm khu di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1994). Ảnh: Cao Phong – TTXVN
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân thăm Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (Hà Nội), ngày 21/11/1994, . Ảnh: Cao Phong-TTXVN
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân thăm Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (Hà Nội), ngày 21/11/1994, . Ảnh: Cao Phong-TTXVN
 • Tổng Bí thư Giang Trạch Dân hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng 27/11/1995, tại Đại Lễ đường (Bắc Kinh). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN
  Tổng Bí thư Giang Trạch Dân hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười sáng 27/11/1995, tại Đại Lễ đường (Bắc Kinh). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN
Đồng chí Giang Trạch Dân - Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc qua đời ngày 30/11/2022, thọ 96 tuổi. Ông là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN