Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac hai lần đến Việt Nam

 • Trong ảnh: Ngày 7/10/2004, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến thăm và nói chuyện với học sinh, sinh viên biết tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Ngày 7/10/2004, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến thăm và nói chuyện với học sinh, sinh viên biết tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm và giao lưu với người dân Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm và giao lưu với người dân Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Tổng thống Pháp Jacques Chirac, ngày 6/10/2004, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Tổng thống Pháp Jacques Chirac, ngày 6/10/2004, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac xem các hiện vật vừa được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac xem các hiện vật vừa được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón, hội đàm với Tổng thống Pháp Jacques Chirac, ngày 6/10/2004, trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón, hội đàm với Tổng thống Pháp Jacques Chirac, ngày 6/10/2004, trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
 • Trong ảnh: Ngày 7/10/2004, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến thăm và nói chuyện với học sinh, sinh viên biết tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  Trong ảnh: Ngày 7/10/2004, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến thăm và nói chuyện với học sinh, sinh viên biết tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến dự và phát biểu tại Lễ khánh thành Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Phùng Triệu – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng thống Pháp Jacques Chirac đến dự và phát biểu tại Lễ khánh thành Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Phùng Triệu – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Tổng thống Jacques Chirac trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Tổng thống Jacques Chirac trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 • Trong ảnh: Ngày 12/11/1997, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Ngày 12/11/1997, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương đón Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12 - 16/11/1997. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
Ông Jacques Chirac đã 2 lần được bầu làm Tổng thống Cộng hoà Pháp và giữ chức vụ này từ năm 1995 đến năm 2007. Trên cương vị là nguyên thủ nước Pháp, Tổng thống Jacques Chirac đã từng 2 lần thăm chính thức Việt Nam: Lần đầu tiên vào năm 1997 khi ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7, được tổ chức tại Hà Nội; Lần thứ hai, ông đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5), tháng 10/2004. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN