Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thực hiện tự chủ tài chính, phát triển chuyên môn phục vụ người dân

 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đảm bảo 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục vụ người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Quảng Bình) thực kê 537 giường bệnh/ 21 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, khám chữa bệnh cho hơn 250.000 dân khu vực phía Bắc của tỉnh và một số huyện lân cận, quản lý gần 200.000 thẻ Bảo hiểm Y tế. Bệnh viện được tỉnh hỗ trợ kinh phí cùng các nguồn dự án đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển nhiều kỹ thuật cao phẫu thuật nội soi, phẫu thuật sọ não, giải phẫu tế bào, chụp CT Scanner, tán sỏi ngoài cơ thể, điều trị lọc thận thận nhân tạo và tập trung các mũi nhọn trong lĩnh vực hồi sức tích cực - ngoại - sản - nhi. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo lộ trình của UBND tỉnh và ngành y tế, thời gian qua bệnh viện đã tinh gọn, tinh giản bộ máy, cải cách thủ tục cắt giảm chi phí để phục vụ chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, triển khai nhiều kỹ thuật cao phục vụ người bệnh, khám chữa bệnh hơn 500 lượt bệnh và điều trị nội trú 500 bệnh/ngày, công suất sử dụng giường bệnh đạt tỷ lệ trên 130%; điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng không phải chuyển tuyến và giảm số ngày điều trị nội trú. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN