Bảo vệ rừng: Ngành lâm nghiệp Phú Yên tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng

 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên tuần tra, bảo vệ, chăm sóc và rừng trồng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Bảo Châu (Phú Yên) phấn đầu trồng mới và trồng lại sau khai thác khoảng 2.000ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Năm 2019, ngành lâm nghiệp Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật lâm nghiệp đến cán bộ và người dân sống, sản xuất gần rừng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng như tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Năm nay, ngành phấn đấu trồng mới hơn 5.020 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, khoán khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ 33.900 ha rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 44,4%. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN