Bảo vệ rừng: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nam Định nâng cao vai trò quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy đi tuần tra, bảo vệ diện tích rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Loài chim Choắt về cư trú tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Loài chim Choắt về cư trú tại vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục kiểm lâm, vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, triển khai công tác tuyên truyền phổ biến luật lâm nghiệp đến người dân sống gần rừng và người dân đi khai thác thủy hải sản trong rừng ngập mặn, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững. Chi Cục phối hợp với các đơn vị trồng được hơn 8,7 ha rừng phòng hộ, chăm sóc và khoanh nuôi tái sinh rừng được hơn 272 ha, trồng cây phân tán được 500.000 cây. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN