“Bản song tấu” Thông tấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

 • Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, VNTTX ở miền Bắc đã chi viện cho chiến trường miền nam hơn 450 cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật, chưa kể hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật từ miền bắc theo các mũi tiến quân, tham gia các chiến dịch ở khắp các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia; trong đó tiêu biểu nhất là lớp phóng viên chiến trường GP10. Trong ảnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho các phóng viên tại căn cứ TTXGP. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, VNTTX ở miền Bắc đã chi viện cho chiến trường miền nam hơn 450 cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật, chưa kể hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật từ miền bắc theo các mũi tiến quân, tham gia các chiến dịch ở khắp các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia; trong đó tiêu biểu nhất là lớp phóng viên chiến trường GP10. Trong ảnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho các phóng viên tại căn cứ TTXGP. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Tháng 3/1973, hơn 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Khóa GP10 của VNTTX lên tàu vào chi viện cho TTXGP tại chiến trường miền Nam khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất - trận đánh cuối cùng - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Tháng 3/1973, hơn 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Khóa GP10 của VNTTX lên tàu vào chi viện cho TTXGP tại chiến trường miền Nam khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất - trận đánh cuối cùng - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • 15 năm (1960 -1975), phóng viên của TTXGP và VNTTX luôn sát cánh, có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Trong ảnh: Phóng viên TTXGP và VNTTX tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  15 năm (1960 -1975), phóng viên của TTXGP và VNTTX luôn sát cánh, có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Trong ảnh: Phóng viên TTXGP và VNTTX tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phóng viên Hứa Kiểm của VNTTX gặp gỡ quần chúng nhân dân Sài Gòn để đưa tin, ảnh về thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Phóng viên Hứa Kiểm của VNTTX gặp gỡ quần chúng nhân dân Sài Gòn để đưa tin, ảnh về thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phóng viên Đinh Quang Thành của VNTTX gặp gỡ, thu thập thông tin từ người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng, 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Phóng viên Đinh Quang Thành của VNTTX gặp gỡ, thu thập thông tin từ người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng, 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Tổ phóng viên mũi nhọn của VNTTX đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Tổ phóng viên mũi nhọn của VNTTX đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Tại chiến trường miền Nam, cán bộ, phóng viên, điện báo viên của TTXGP đã bám trụ kiên cường trên những địa bàn vô cùng khốc liệt, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Trong ảnh: Tổ tráng phim, in ảnh (B22) của TTXGP. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Tại chiến trường miền Nam, cán bộ, phóng viên, điện báo viên của TTXGP đã bám trụ kiên cường trên những địa bàn vô cùng khốc liệt, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Trong ảnh: Tổ tráng phim, in ảnh (B22) của TTXGP. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Đoàn cán bộ phóng viên VNTTX và TTXGP đi chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường tiến về Sài Gòn. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Đoàn cán bộ phóng viên VNTTX và TTXGP đi chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường tiến về Sài Gòn. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên ảnh Phong Vân (bút danh Chính Vân) của TTXGP khai thác thông tin về du kích xã An Phú, huyện Củ Chi bắn hạ máy bay Mỹ, tháng 4/1975. Ảnh: Nguyễn Đức Cảnh - TTXGP
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên ảnh Phong Vân (bút danh Chính Vân) của TTXGP khai thác thông tin về du kích xã An Phú, huyện Củ Chi bắn hạ máy bay Mỹ, tháng 4/1975. Ảnh: Nguyễn Đức Cảnh - TTXGP
 • Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tác nghiệp trên đường đi công tác ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tác nghiệp trên đường đi công tác ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên TTXGP Nguyễn Đức Giáp (người ngồi sau) cùng đồng nghiệp trên đường tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên TTXGP Nguyễn Đức Giáp (người ngồi sau) cùng đồng nghiệp trên đường tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên VNTTX và TTXGP trên đường vào Sài Gòn, ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên VNTTX và TTXGP trên đường vào Sài Gòn, ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tác nghiệp ở chiến trường Củ Chi. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tác nghiệp ở chiến trường Củ Chi. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên VNTTX cùng các đồng nghiệp TTXGP trước cửa ngõ Sài Gòn sáng sớm 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Phóng viên VNTTX cùng các đồng nghiệp TTXGP trước cửa ngõ Sài Gòn sáng sớm 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Các phóng viên VNTTX Trần Mai Hưởng, Ngọc Đản và Hoàng Thiểm đang qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng giải phóng, ngày 29/3/1975. Ảnh: Lâm Hồng Long-VNTTX
  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, TTXGP tung ra hai cánh quân lớn cùng với một số phóng viên VNTTX bám sát các đơn vị chủ lực, thông tin nhanh về các trận đánh, về tình hình chiến trường, về các bước tiến quân như vũ bão của bộ đội, tiếp quản các vùng giải phóng…Trong ảnh: Các phóng viên VNTTX Trần Mai Hưởng, Ngọc Đản và Hoàng Thiểm đang qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng giải phóng, ngày 29/3/1975. Ảnh: Lâm Hồng Long-VNTTX
 • Trong ảnh: Phó Tổng biên tập Đỗ Phượng (thứ ba bên trái) tiễn đoàn phóng viên VNTTX vào chiến trường B, tháng 3/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Phó Tổng biên tập Đỗ Phượng (thứ ba bên trái) tiễn đoàn phóng viên VNTTX vào chiến trường B, tháng 3/1975. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Tổ điện báo viên của TTXGP gửi tin, bài về tổng xã trong những ngày kháng chiến. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Tổ điện báo viên của TTXGP gửi tin, bài về tổng xã trong những ngày kháng chiến. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Kỹ thuật viên TTXGP thử nghiệm thu phát ảnh trên hệ thống máy Telephoto hiện đại nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ (năm 1974) do Cộng hòa Dân chủ Đức hỗ trợ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Kỹ thuật viên TTXGP thử nghiệm thu phát ảnh trên hệ thống máy Telephoto hiện đại nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ (năm 1974) do Cộng hòa Dân chủ Đức hỗ trợ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Các phóng viên TTXGP cùng Chủ tịch UBTW Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Các phóng viên TTXGP cùng Chủ tịch UBTW Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Chặng dừng chân của đoàn phóng viên GP 10 của VNTTX trên đường vào Chiến dịch Hồ Chí Minh để chi viện cho TTXGP. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Chặng dừng chân của đoàn phóng viên GP 10 của VNTTX trên đường vào Chiến dịch Hồ Chí Minh để chi viện cho TTXGP. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Nhóm phóng viên GP 10 của VNTTX chi viện cho TTXGP đi chiến trường miền Đông Nam Bộ tại chiến khu Mã Đà (Đồng Nai) đầu năm 1974 (Từ trái qua: Kim Sơn, Vũ Xuân Bân, Phạm Cao Phong, Nguyễn Sỹ Thuỷ, Lý Văn Tích). Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Nhóm phóng viên GP 10 của VNTTX chi viện cho TTXGP đi chiến trường miền Đông Nam Bộ tại chiến khu Mã Đà (Đồng Nai) đầu năm 1974 (Từ trái qua: Kim Sơn, Vũ Xuân Bân, Phạm Cao Phong, Nguyễn Sỹ Thuỷ, Lý Văn Tích). Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10) là lớp phóng viên chiến trường của VNTTX với quy mô lớn nhất, chất lượng, được chi viện cho TTXGP từ cuối tháng 3/1973 khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất. Trong ảnh: Nhà báo Triệu Thị Thuỳ cùng các phóng viên lớp GP10 trên đường vào chiến trường miền Nam chi viện cho TTXGP (3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10) là lớp phóng viên chiến trường của VNTTX với quy mô lớn nhất, chất lượng, được chi viện cho TTXGP từ cuối tháng 3/1973 khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất. Trong ảnh: Nhà báo Triệu Thị Thuỳ cùng các phóng viên lớp GP10 trên đường vào chiến trường miền Nam chi viện cho TTXGP (3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong hơn 15 năm ra đời và phát triển dưới bom đạn kẻ thù (1960–1975), TTXGP phải sơ tán trụ sở chính hàng chục lần những vẫn luôn duy trì “mạch máu” thông tin và có mặt ở hầu hết các mặt trận, điểm nóng trên chiến trường miền Nam. Trong ảnh: Điện báo viên B8 TTXGP đang thu phát tin. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong hơn 15 năm ra đời và phát triển dưới bom đạn kẻ thù (1960–1975), TTXGP phải sơ tán trụ sở chính hàng chục lần những vẫn luôn duy trì “mạch máu” thông tin và có mặt ở hầu hết các mặt trận, điểm nóng trên chiến trường miền Nam. Trong ảnh: Điện báo viên B8 TTXGP đang thu phát tin. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Các phóng viên TTXGP tại căn cứ Trà Nô của Khu V, tháng 10/1974. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Các phóng viên TTXGP tại căn cứ Trà Nô của Khu V, tháng 10/1974. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: 4 nữ phóng viên VNTTX tăng cường cho TTXGP tại khu vực chiến trường Trung Trung bộ năm 1973. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: 4 nữ phóng viên VNTTX tăng cường cho TTXGP tại khu vực chiến trường Trung Trung bộ năm 1973. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Tổng biên tập VNTTX Đào Tùng tại cơ sở thu phát Teletype của Thông tấn xã Lào tại chiến khu Vieng xay (Sầm Nưa) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Tổng biên tập VNTTX Đào Tùng tại cơ sở thu phát Teletype của Thông tấn xã Lào tại chiến khu Vieng xay (Sầm Nưa) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh (Từ trái sang): Các phóng viên Chu Chí Thành, Trần Mai Hưởng, Phan Văn Minh đi chiến dịch Quảng Trị (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh (Từ trái sang): Các phóng viên Chu Chí Thành, Trần Mai Hưởng, Phan Văn Minh đi chiến dịch Quảng Trị (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10) là lớp phóng viên chiến trường của VNTTX với quy mô lớn nhất, chất lượng, được chi viện cho TTXGP từ cuối tháng 3/1973 khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất. Trong ảnh: Phút nghỉ ngơi trên đường hành quân của phóng viên lớp GP 10 (từ trái qua): Trọng Nghiệp, Hữu Oai, Sỹ Huynh (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật “GP10” (Giải phóng - khóa phóng viên thứ 10) là lớp phóng viên chiến trường của VNTTX với quy mô lớn nhất, chất lượng, được chi viện cho TTXGP từ cuối tháng 3/1973 khi chiến trường miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt nhất và quyết định nhất. Trong ảnh: Phút nghỉ ngơi trên đường hành quân của phóng viên lớp GP 10 (từ trái qua): Trọng Nghiệp, Hữu Oai, Sỹ Huynh (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, VNTTX ở miền Bắc đã chi viện cho chiến trường miền nam hơn 450 cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật, chưa kể hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật từ miền bắc theo các mũi tiến quân, tham gia các chiến dịch ở khắp các chiến trường miền nam, Lào, Campuchia; trong đó tiêu bểu nhất là lớp phóng viên chiến trường GP10. Trong ảnh: Gia đình và đồng nghiệp tiễn Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân (đội mũ) dẫn đầu đoàn phóng viên GP10 vào chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, VNTTX ở miền Bắc đã chi viện cho chiến trường miền nam hơn 450 cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật, chưa kể hàng trăm lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật từ miền bắc theo các mũi tiến quân, tham gia các chiến dịch ở khắp các chiến trường miền nam, Lào, Campuchia; trong đó tiêu bểu nhất là lớp phóng viên chiến trường GP10. Trong ảnh: Gia đình và đồng nghiệp tiễn Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân (đội mũ) dẫn đầu đoàn phóng viên GP10 vào chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phóng viên, kỹ thuật viên VNTTX trong Phòng liên lạc Ban liên hợp quân sự bốn bên tại Trại Davis Sài Gòn, tháng 3/1973, thu và biên tập tin gửi về Tổng xã tại Hà Nội để cung cấp cho các cơ quan, báo chí trong và ngoài nước. (Từ trái qua): Kỹ sư Trương Việt Cường, điện báo viên Ngô Duy Phùng, phóng viên Như Kim và kỹ thuật viên Phạm Quang Khang. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Phóng viên, kỹ thuật viên VNTTX trong Phòng liên lạc Ban liên hợp quân sự bốn bên tại Trại Davis Sài Gòn, tháng 3/1973, thu và biên tập tin gửi về Tổng xã tại Hà Nội để cung cấp cho các cơ quan, báo chí trong và ngoài nước. (Từ trái qua): Kỹ sư Trương Việt Cường, điện báo viên Ngô Duy Phùng, phóng viên Như Kim và kỹ thuật viên Phạm Quang Khang. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Đoàn tàu chở phóng viên GP10 rời Hà Nội đi chiến trường miền Nam qua vùng Thanh Hóa còn đầy hố bom (tháng 3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Đoàn tàu chở phóng viên GP10 rời Hà Nội đi chiến trường miền Nam qua vùng Thanh Hóa còn đầy hố bom (tháng 3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân và các phóng viên VNTTX tại một trạm dừng chân trên đường vào chiến trường miền Nam (3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Năm 1972, VNTTX đã mở lớp đào tạo cấp tốc hơn 150 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật (lớp đó gọi là GP 10), sau đó, cuối tháng 3/1973 được đưa vào các chiến trường từ Quảng Trị tới Nam Bộ, do đồng chí Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân dẫn đầu, để tăng cường kịp thời cho các chiến trường. Trong ảnh: Phó Tổng biên tập VNTTX Trần Thanh Xuân và các phóng viên VNTTX tại một trạm dừng chân trên đường vào chiến trường miền Nam (3/1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phó Tổng biên tập VNTTX Đỗ Phượng cùng các phóng viên trên đường đi công tác tại Quảng Trị (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Phó Tổng biên tập VNTTX Đỗ Phượng cùng các phóng viên trên đường đi công tác tại Quảng Trị (1973). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Trong ảnh: Tổ điện báo TTXGP điện tin từ mặt trận về căn cứ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Trong ảnh: Tổ điện báo TTXGP điện tin từ mặt trận về căn cứ. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Nhà báo Dương Đức Quảng (thứ hai từ trái sang) và các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Khắc Phục, Thanh Quế, Trần Vũ Mai tại chiến trường Quảng Đà. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Nhà báo Dương Đức Quảng (thứ hai từ trái sang) và các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Khắc Phục, Thanh Quế, Trần Vũ Mai tại chiến trường Quảng Đà. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Cán bộ, phóng viên Phân xã T1 (Đông Nam bộ) tại vùng Suối Vàng, nay là đáy hồ Thủy điện Trị An (Đồng Nai), năm 1972. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Cán bộ, phóng viên Phân xã T1 (Đông Nam bộ) tại vùng Suối Vàng, nay là đáy hồ Thủy điện Trị An (Đồng Nai), năm 1972. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Liệt sĩ - nhà báo Lương Nghĩa Dũng, phóng viên chiến trường của VNTTX đã hy sinh ngay trên xe tăng của quân giải phóng truy kích địch trong chiến dịch xuân-hè 1972. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Liệt sĩ - nhà báo Lương Nghĩa Dũng, phóng viên chiến trường của VNTTX đã hy sinh ngay trên xe tăng của quân giải phóng truy kích địch trong chiến dịch xuân-hè 1972. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Phóng viên VNTTX trong một bữa cơm ở Thành cổ Quảng Trị (1972). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Phóng viên VNTTX trong một bữa cơm ở Thành cổ Quảng Trị (1972). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Phóng viên VNTTX Lam Thanh, Xuân Lâm, Vũ Tạo và các đồng nghiệp đi Chiến dịch Quảng Trị (tháng 1/1972). Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Chiến dịch Xuân hè 1972, phóng viên VNTTX có mặt tại những mặt trận nóng bỏng nhất, chứng chiến và đưa tin giờ phút chiến thắng oanh liệt của quân dân Trị Thiên-Huế, Tây Nguyên, Ðông-Nam Bộ, cũng như những trận đánh địch phản kích những năm 1972, 1973 và đầu 1974. Tại Trị Thiên-Huế. Trong ảnh: Phóng viên VNTTX Lam Thanh, Xuân Lâm, Vũ Tạo và các đồng nghiệp đi Chiến dịch Quảng Trị (tháng 1/1972). Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Các phóng viên ảnh của TTXGP trao đổi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Các phóng viên ảnh của TTXGP trao đổi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Tổ ảnh quân sự của VNTTX năm 1970 (từ trái sang): Văn Bảo, Chu Chí Thành, Phạm Văn Hoạt, Nguyễn Xuân Lâm, Lương Nghĩa Dũng, Đinh Hữu Thứ. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Tổ ảnh quân sự của VNTTX năm 1970 (từ trái sang): Văn Bảo, Chu Chí Thành, Phạm Văn Hoạt, Nguyễn Xuân Lâm, Lương Nghĩa Dũng, Đinh Hữu Thứ. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Bộ phận điện vụ của TTXGP hoạt động trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại chiến trường miền Nam, cán bộ, phóng viên, điện báo viên của TTXGP đã bám trụ kiên cường trên những địa bàn vô cùng khốc liệt, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Bộ phận điện vụ của TTXGP hoạt động trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại chiến trường miền Nam, cán bộ, phóng viên, điện báo viên của TTXGP đã bám trụ kiên cường trên những địa bàn vô cùng khốc liệt, hoạt động trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Các chiến sĩ thi đua của TTXGP trong Liên hoan thi đua Ban Tuyên huấn Trung ương Cục (1968). Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Các chiến sĩ thi đua của TTXGP trong Liên hoan thi đua Ban Tuyên huấn Trung ương Cục (1968). Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Phóng viên Thanh Phong của TTXGP tại Quảng Trị (bên phải) nói chuyện với một gia đình nuôi cán bộ cách mạng tại thị xã Quảng Trị (1968). Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Phóng viên Thanh Phong của TTXGP tại Quảng Trị (bên phải) nói chuyện với một gia đình nuôi cán bộ cách mạng tại thị xã Quảng Trị (1968). Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên TTXGP tại căn cứ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên TTXGP tại căn cứ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Lễ truy điệu các liệt sĩ TTXGP hy sinh trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Trong chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 lịch sử, phóng viên VNTTX và TTXGP có mặt suốt từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau, gần 40 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật của VNTTX và TTXGP đã ngã xuống. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Lễ truy điệu các liệt sĩ TTXGP hy sinh trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Trong chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 lịch sử, phóng viên VNTTX và TTXGP có mặt suốt từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau, gần 40 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật của VNTTX và TTXGP đã ngã xuống. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Biên tập viên TTXGP tại căn cứ “R” chọn ảnh của phóng viên từ các mặt trận gửi về. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Biên tập viên TTXGP tại căn cứ “R” chọn ảnh của phóng viên từ các mặt trận gửi về. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Nhà báo Lâm Tấn Tài (người đứng bìa phải) đang theo dõi truyền tin bài về cứ tại một tổ phóng viên TTXGP tác nghiệp tại vùng ven Sài Gòn trươc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Nhà báo Lâm Tấn Tài (người đứng bìa phải) đang theo dõi truyền tin bài về cứ tại một tổ phóng viên TTXGP tác nghiệp tại vùng ven Sài Gòn trươc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Đoàn xe chở phóng viên và trang thiết bị của VNTTX chi viện cho TTXGP trên đường Trường Sơn. Suốt 15 năm (1960 - 1975), VNTTX không ngừng chi viện sức người, sức của cho TTXGP, cùng góp sức hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của sự nghiệp thống nhất dân tộc, tô thắm trang sử vàng của Thông tấn xã Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu VNTTX
  Trong ảnh: Đoàn xe chở phóng viên và trang thiết bị của VNTTX chi viện cho TTXGP trên đường Trường Sơn. Suốt 15 năm (1960 - 1975), VNTTX không ngừng chi viện sức người, sức của cho TTXGP, cùng góp sức hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của sự nghiệp thống nhất dân tộc, tô thắm trang sử vàng của Thông tấn xã Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu VNTTX
 • Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tham gia chống địch trong trận càn Junction City (năm 1967). Họ có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Phóng viên TTXGP tham gia chống địch trong trận càn Junction City (năm 1967). Họ có mặt trên mọi trận đánh, hướng tiến công để thông tin kịp thời về những chiến công của quân dân ta. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Chiến công diệt xe tăng của chiến sĩ TTXGP trong trận càn Junction City (1967). Nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXGP vừa dũng cảm chiến đấu bảo vệ căn cứ, tiêu diệt địch, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Chiến công diệt xe tăng của chiến sĩ TTXGP trong trận càn Junction City (1967). Nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXGP vừa dũng cảm chiến đấu bảo vệ căn cứ, tiêu diệt địch, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Sinh hoạt văn nghệ tại TTXGP trong căn cứ năm 1966. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Sinh hoạt văn nghệ tại TTXGP trong căn cứ năm 1966. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy khu 5 đến thăm cơ sở thu phát tin bằng máy Teletype của Đài minh ngữ thuộc TTXGP. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy khu 5 đến thăm cơ sở thu phát tin bằng máy Teletype của Đài minh ngữ thuộc TTXGP. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Kỹ thuật viên TTXGP điều khiển dàn máy Teletype. Trong hơn 15 năm ra đời và phát triển dưới bom đạn kẻ thù (1960–1975), TTXGP phải sơ tán trụ sở chính hàng chục lần nhưng vẫn luôn duy trì “mạch máu” thông tin. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Kỹ thuật viên TTXGP điều khiển dàn máy Teletype. Trong hơn 15 năm ra đời và phát triển dưới bom đạn kẻ thù (1960–1975), TTXGP phải sơ tán trụ sở chính hàng chục lần nhưng vẫn luôn duy trì “mạch máu” thông tin. Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Phòng thu - phát tin, ảnh của TTXGP tại chiến khu
  Trong ảnh: Phòng thu - phát tin, ảnh của TTXGP tại chiến khu "R". Ảnh: Tư liệu TTXGP
 • Trong ảnh: Bản tin đầu tiên của TTXGP ra mắt, ngày 12/10/1960, đánh dấu sự ra đời và thực hiện “sứ mệnh” thông tin vẻ vang và anh dũng, kịp thời cổ vũ cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
  Trong ảnh: Bản tin đầu tiên của TTXGP ra mắt, ngày 12/10/1960, đánh dấu sự ra đời và thực hiện “sứ mệnh” thông tin vẻ vang và anh dũng, kịp thời cổ vũ cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình thống nhất đất nước. Ảnh: Tư liệu TTXGP
Ngày 12/10/1960, Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) – cơ quan thông tấn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, thực hiện nhiệm vụ thông tin, cổ vũ kịp thời cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình, thống nhất đất nước. Từ đó đến khi giải phóng miền Nam, thu non song về một mối (4/1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, TTXGP và Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) đã chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh phối hợp chặt chẽ để tạo nên “bản song tấu” Thông tấn hào hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. VNTTX vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin sau 1954 về xây dựng hậu phương lớn miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, mở rộng thông tin đối nội và đối ngoại, vừa không ngừng chi viện sức người, sức của cho TTXGP, cùng góp sức hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của sự nghiệp thống nhất dân tộc, tô thắm trang sử vàng của Thông tấn xã Việt Nam anh hùng. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN