Bắc Kạn đào tạo nghề cho gần 25.500 lao động nông thôn

  • Trong ảnh: Lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” cho lao động nông thôn tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” cho lao động nông thôn tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” cho lao động nông thôn tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” cho lao động nông thôn tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Các học viên lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Các học viên lớp đào tạo “Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn” tại xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã đào tạo nghề cho gần 25.500 lao động nông thôn, trong đó lao động có việc làm sau đào tạo chiếm 73%, nâng dần tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề của tỉnh từ 18,9% lên 40%, phấn đấu đến năm 2020 đạt 45%. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN