90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020): Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (1975 - 2020)

 • Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 từ đầu năm 2020 được triển khai hiệu quả trên tất cả các hình thức truyền thông như trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng Internet, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho TTXVN về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 từ đầu năm 2020 được triển khai hiệu quả trên tất cả các hình thức truyền thông như trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng Internet, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho TTXVN về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Công tác tuyên giáo góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, chiều 15/11/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Công tác tuyên giáo góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, chiều 15/11/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng cho ngành Tuyên giáo, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng cho ngành Tuyên giáo, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Công tác tuyên giáo củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Công tác tuyên giáo củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chủ động triển khai, ngày càng nền nếp, bài bản hơn. Trong ảnh: Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 Khu vực miền Nam, ngày 6/5/2015, tại An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chủ động triển khai, ngày càng nền nếp, bài bản hơn. Trong ảnh: Chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 Khu vực miền Nam, ngày 6/5/2015, tại An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 • Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Kể từ đó đến nay đã gần 35 năm, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Trong ảnh: Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên. Ảnh: TTXVN
  Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Kể từ đó đến nay đã gần 35 năm, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Trong ảnh: Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên. Ảnh: TTXVN
 • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ IV xem hình ảnh trưng bày tại Đại hội của TTXVN. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
  Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ IV xem hình ảnh trưng bày tại Đại hội của TTXVN. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Nhiều nhà báo đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong cuộc thi về thông tin đối ngoại. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, tối 28/7/2020. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Nhiều nhà báo đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong cuộc thi về thông tin đối ngoại. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, tối 28/7/2020. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Cán bộ Trạm y tế phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến kiểm tra sức khỏe, phát tờ rơi tuyên truyền phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
  Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Cán bộ Trạm y tế phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến kiểm tra sức khỏe, phát tờ rơi tuyên truyền phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát
 • Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với cán bộ y tế địa phương tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
  Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với cán bộ y tế địa phương tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
 • Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Đoàn xe tuyên truyền lưu động về cách phòng, chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Trong đợt dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra trong phòng, chống dịch. Trong ảnh: Đoàn xe tuyên truyền lưu động về cách phòng, chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện chủ trương lớn của Đảng về công tác hiến máu nhân đạo, đặc biệt trong dịch bệnh COVID-19 khi lượng máu dự trữ bị thiếu hụt không nhỏ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện chủ trương lớn của Đảng về công tác hiến máu nhân đạo, đặc biệt trong dịch bệnh COVID-19 khi lượng máu dự trữ bị thiếu hụt không nhỏ. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”, sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”, sáng 15/7/2020, tại Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao cùng Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao cùng Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam", ngày 15/7/2020. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
 • Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội. Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội và 105 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tỉnh Sơn La báo công dâng Bác tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã tạo sự lan toả trong đời sống xã hội. Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội và 105 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tỉnh Sơn La báo công dâng Bác tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV, ngày 14/7/2020. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong ảnh: Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV, ngày 14/7/2020. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN
 • Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An ra thăm Thủ đô Hà Nội, sáng 13/7/2020. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An ra thăm Thủ đô Hà Nội, sáng 13/7/2020. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, ngày 10/7/2020. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
  Kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, ngày 10/7/2020. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong ảnh: Sáng 9/7/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong ảnh: Sáng 9/7/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2020), ngày 8/7/2020. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2020), ngày 8/7/2020. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/7/2020. Ảnh: Thành Chung – TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8/7/2020. Ảnh: Thành Chung – TTXVN
 • Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia:
  Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia: "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới", ngày 29/6/2020. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 từ đầu năm 2020 được triển khai hiệu quả trên tất cả các hình thức truyền thông như trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng Internet, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 từ đầu năm 2020 được triển khai hiệu quả trên tất cả các hình thức truyền thông như trên báo chí, truyền thông qua tin nhắn SMS, truyền thông trên tất cả các loại hình mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng Internet, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân về thành tích trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19, ngày 16/6/2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • 95 năm đồng hành cùng dân tộc (1925 – 2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng lẵng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 16/6/2020. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  95 năm đồng hành cùng dân tộc (1925 – 2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng lẵng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 16/6/2020. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
 • Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại, trong đó báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong ảnh: Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 13/6/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại, trong đó báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong ảnh: Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 13/6/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 • Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Ngày 21/5/2020, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Ảnh: Công Luật – TTXVN
  Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Ngày 21/5/2020, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Ảnh: Công Luật – TTXVN
 • Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với nhiều phương pháp hiệu quả. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao giấy phép cho 18 tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí có hiệu lực từ ngày 01/04/2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với nhiều phương pháp hiệu quả. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao giấy phép cho 18 tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí có hiệu lực từ ngày 01/04/2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Từ ngày 4 - 8/2/2020, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba làm trưởng đoàn, thăm, làm việc tại Cuba. Ảnh: Lê Hà - TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Từ ngày 4 - 8/2/2020, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba làm trưởng đoàn, thăm, làm việc tại Cuba. Ảnh: Lê Hà - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục, góp phần quan trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong ảnh: Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô giáo còn là hình mẫu về giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục, góp phần quan trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong ảnh: Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô giáo còn là hình mẫu về giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
 • Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Mạng lưới cô đỡ thôn, bản ở Việt Nam hình thành từ thực trạng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm 90 của thế kỷ trước. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Mạng lưới cô đỡ thôn, bản ở Việt Nam hình thành từ thực trạng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm 90 của thế kỷ trước. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Sáng 30/12/2019, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN phát
  Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Trong ảnh: Sáng 30/12/2019, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN phát
 • Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: An Đăng - TXVN
  Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với các đại biểu dự Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: An Đăng - TXVN
 • Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với nhiều phương pháp hiệu quả. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, ngày 28/12/201, tại Hải Phòng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với nhiều phương pháp hiệu quả. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2019, ngày 28/12/201, tại Hải Phòng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với ngành BHXH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tạo chuyển biến tích cực, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống. Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày 21/12/2019. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với ngành BHXH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tạo chuyển biến tích cực, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống. Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, ngày 21/12/2019. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thái Lan để giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Đây là lần thứ 6 các cô gái giành được ngôi vị cao nhất tại giải đấu cấp khu vực, nâng cao vị thế của Việt nam trong làng thể thao khu vực. Ảnh: TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thái Lan để giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Đây là lần thứ 6 các cô gái giành được ngôi vị cao nhất tại giải đấu cấp khu vực, nâng cao vị thế của Việt nam trong làng thể thao khu vực. Ảnh: TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Sáng 26/11/2019, Đoàn cán bộ, chiến sĩ gồm 30 người của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (đợt 2 năm 2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Sáng 26/11/2019, Đoàn cán bộ, chiến sĩ gồm 30 người của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (đợt 2 năm 2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Ngày 17/9/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TƯ ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Ảnh: Phạm Minh Tuấn -
  Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Ngày 17/9/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TƯ ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Ảnh: Phạm Minh Tuấn -
 • Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức, hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức, hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
 • Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong ảnh: Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20/8/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong ảnh: Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20/8/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6 với chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề trẻ em”, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
  Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới…Trong ảnh: Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6 với chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề trẻ em”, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
 • Công tác tuyên giáo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Cường, thợ sửa chữa thiết bị cơ điện bậc 7/7 (Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất) là chủ nhân của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được UBND TP Hà Nội tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Công tác tuyên giáo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Cường, thợ sửa chữa thiết bị cơ điện bậc 7/7 (Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất) là chủ nhân của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được UBND TP Hà Nội tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Trong ảnh: Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và thông tin chuyên đề “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, chiều 18/6/2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Trong ảnh: Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và thông tin chuyên đề “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, chiều 18/6/2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Trong ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học
  Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Trong ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật", ngày 12/6/2019. Ảnh: TTXVN phát
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Nhiều nhà báo đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong cuộc thi về thông tin đối ngoại. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Nhiều nhà báo đã có những tác phẩm hay, có ý nghĩa thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội, đạt giải cao trong cuộc thi về thông tin đối ngoại. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018 cho tác giả Lê Trí Dũng (TTXVN). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 • Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của TTXVN tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của TTXVN tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội cuối tháng 2/2019 góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội cuối tháng 2/2019 góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-25/2/2019, sáng 24/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-25/2/2019, sáng 24/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục, góp phần quan trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong ảnh: Nhiều giáo viên “cắm bản” tại các xã vùng biên giới, đã không quản vất vả, gian lao, tận tâm truyền dạy chữ cho học sinh dân tộc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục, góp phần quan trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong ảnh: Nhiều giáo viên “cắm bản” tại các xã vùng biên giới, đã không quản vất vả, gian lao, tận tâm truyền dạy chữ cho học sinh dân tộc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Công tác tuyên giáo củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Công tác tuyên giáo củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 23/11/2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 23/11/2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 12/9/2018. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 12/9/2018. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
 • Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam, sáng 5/7/2018. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong ảnh: Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam, sáng 5/7/2018. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước ta. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả đoạt giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 2, năm 2017. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước ta. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả đoạt giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 2, năm 2017. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội được quan tâm. Trong ảnh: Trao giải cho thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
  Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội được quan tâm. Trong ảnh: Trao giải cho thí sinh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
 • Công tác tuyên giáo góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn giao lưu với đồng bào các dân tộc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  Công tác tuyên giáo góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn giao lưu với đồng bào các dân tộc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Sự kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Sự kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
 • Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trao Bằng khen cho Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2016. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trao Bằng khen cho Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2016. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 • Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Toạ đàm: “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, chiều 6/1/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Toạ đàm: “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, chiều 6/1/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
 • Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Trong ảnh: Ngày 15/9/2016, tại thành phố Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961 - 23/10/2016). Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
  Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Trong ảnh: Ngày 15/9/2016, tại thành phố Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” (23/10/1961 - 23/10/2016). Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
 • Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ngày 19/7/2016, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đến Phú Yên khảo sát tình hình thực hiện chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trương, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và công tác trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
  Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ngày 19/7/2016, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đến Phú Yên khảo sát tình hình thực hiện chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trương, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và công tác trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thế Lập – TTXVN
 • Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
  Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trong buổi làm việc với TTXVN chiều 8/6/2016, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: với tư cách là cơ quan thông tấn, TTXVN đã làm rất tốt tuyến thông tin đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Trong buổi làm việc với TTXVN chiều 8/6/2016, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: với tư cách là cơ quan thông tấn, TTXVN đã làm rất tốt tuyến thông tin đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Đảng”, sáng 7/62016, tại Hà Nội, Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Đảng”, sáng 7/62016, tại Hà Nội, Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Những hình ảnh thân thiện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 đã góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Những hình ảnh thân thiện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 đã góp phần quan trọng nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: TTXVN
 • Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Trong ảnh: Ngày 26/5/2016, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Sử học tỉnh Bắc Ninh tổ chức Sân chơi Măng non Kinh Bắc – Tự hào trang sử quê hương tỉnh Bắc Ninh lần thứ hai năm 2016. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN
  Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Trong ảnh: Ngày 26/5/2016, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Sử học tỉnh Bắc Ninh tổ chức Sân chơi Măng non Kinh Bắc – Tự hào trang sử quê hương tỉnh Bắc Ninh lần thứ hai năm 2016. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN
 • Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Hội báo toàn quốc 2016 khai mạc sáng 13/3/2016, tại Hà Nội. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế; đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Trong ảnh: Hội báo toàn quốc 2016 khai mạc sáng 13/3/2016, tại Hà Nội. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 • Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà máy X55 Hải quân tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà máy X55 Hải quân tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
 • Công tác tuyên giáo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho các cá nhân tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  Công tác tuyên giáo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho các cá nhân tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015. Ảnh: An Đăng - TTXVN
 • Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai. Trong ảnh: Sáng 11/9/2015, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Họp báo công bố 5 tập tiếp theo của bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập” (Tập 55 đến 59). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai. Trong ảnh: Sáng 11/9/2015, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Họp báo công bố 5 tập tiếp theo của bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập” (Tập 55 đến 59). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Trong ảnh: Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp”, ngày 24/4/2014, tại Bắc Kạn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
  Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Trong ảnh: Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp”, ngày 24/4/2014, tại Bắc Kạn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự gặp mặt của Ban Bí thư Trung ương Đảng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2013. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2013. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 (2011-2013). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 (2011-2013). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa - văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và từng địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam qua các thời kỳ, tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1957 - 2012). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa - văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và từng địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam qua các thời kỳ, tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (1957 - 2012). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận Trung ương, ngày 5/9/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 5 Hội đồng lý luận Trung ương, ngày 5/9/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Việc tuyên truyền về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Trong ảnh: Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Sức sống quan họ đã thực sự lan tỏa từ những
  Việc tuyên truyền về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Trong ảnh: Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Sức sống quan họ đã thực sự lan tỏa từ những "cội già" đến lớp "mầm non", hứa hẹn sự trường tồn của một di sản. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN
 • Việc tuyên truyền về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Trong ảnh: Chèo Khuốc (Đông Hưng, Thái Bình) là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo dân gian đã được UNESCO công nhận. Với mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này, năm 2005, Câu lạc bộ UNESCO bảo tồn nghệ thuật sân khấu chèo Đông Hà được thành lập và cũng đã tạo dựng được “thương hiệu” riêng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
  Việc tuyên truyền về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Trong ảnh: Chèo Khuốc (Đông Hưng, Thái Bình) là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo dân gian đã được UNESCO công nhận. Với mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này, năm 2005, Câu lạc bộ UNESCO bảo tồn nghệ thuật sân khấu chèo Đông Hà được thành lập và cũng đã tạo dựng được “thương hiệu” riêng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
 • Lĩnh vực Khoa giáo ngày càng nâng cao chất lượng trên cơ sở chú trọng triển khai những nội dung mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó việc ký kết các Chương trình phối hợp, hợp tác tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo với các bộ, ngành, địa phương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh. Trong ảnh: Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Tuyên giáo Trung ương, giai đoạn (2012 - 2015), chiều 10/7/2012, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Lĩnh vực Khoa giáo ngày càng nâng cao chất lượng trên cơ sở chú trọng triển khai những nội dung mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó việc ký kết các Chương trình phối hợp, hợp tác tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo với các bộ, ngành, địa phương góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh. Trong ảnh: Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Tuyên giáo Trung ương, giai đoạn (2012 - 2015), chiều 10/7/2012, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về
  Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về "Những tấm gương bình dị mà cao quý", tối 9/6/2012, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng lý‎ luận Trung ương, ngày 28/3/2012, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng lý‎ luận Trung ương, ngày 28/3/2012, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tưng bừng trong ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/2010). Ảnh: Quang Hải - TTXVN
  Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội tưng bừng trong ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/2010). Ảnh: Quang Hải - TTXVN
 • Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cuộc vận động
  Công tác tuyên giáo tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chiều 2/5/2008. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Ngày 19/10/1983, nhà máy nhiệt điện Phả Lại cho chạy thử đồng bộ không tải tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đạt các thông số kỹ thuật (1983). Ảnh: Cẩm Bình – TTXVN
  Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Ngày 19/10/1983, nhà máy nhiệt điện Phả Lại cho chạy thử đồng bộ không tải tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đạt các thông số kỹ thuật (1983). Ảnh: Cẩm Bình – TTXVN
 • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Công tác tuyên giáo cổ vũ khí thế chiến đấu của toàn dân, toàn quân, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tháng 2/1979. Ảnh: Tạ Hải - TTXVN
  Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Công tác tuyên giáo cổ vũ khí thế chiến đấu của toàn dân, toàn quân, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tháng 2/1979. Ảnh: Tạ Hải - TTXVN
 • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố Hồ Chí Minh có bước trưởng thành về nhận thức, mạnh dạn thể nghiệm những mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tháo gỡ khó khăn, giải phóng cho sản xuất phát triển đúng hướng, nhằm thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Ảnh: TTXVN
  Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố Hồ Chí Minh có bước trưởng thành về nhận thức, mạnh dạn thể nghiệm những mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tháo gỡ khó khăn, giải phóng cho sản xuất phát triển đúng hướng, nhằm thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam họp mặt với các phóng viên trong và ngoài nước trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (13/12/1976). Ảnh: Thế Trung-TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam họp mặt với các phóng viên trong và ngoài nước trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (13/12/1976). Ảnh: Thế Trung-TTXVN
 • Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). Ảnh: TTXVN
  Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong ảnh: Công nhân xưởng dệt Vinatexco chủ động khôi phục lại sản xuất ngay sau giải phóng (10/1975). Ảnh: TTXVN
Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước (1986) đến nay, công tác tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo. Công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi quan trọng. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN