90 năm ĐCS Việt Nam: Theo lời Đảng gọi, TNXP thành phố mang tên Bác xung kích trên mặt trận lao động sản xuất

 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố hăng hái lên đường đi xây dựng vùng kinh tế mới, ngày 28/3/1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố hăng hái lên đường đi xây dựng vùng kinh tế mới, ngày 28/3/1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thi công bằng cơ giới trên công trình thủy lợi tại Nông trường Lê Minh Xuân với sự góp mặt của lực lượng TNXP. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thi công bằng cơ giới trên công trình thủy lợi tại Nông trường Lê Minh Xuân với sự góp mặt của lực lượng TNXP. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sản xuất muối tại Lâm trường Lý Nhơn - Duyên Hải. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sản xuất muối tại Lâm trường Lý Nhơn - Duyên Hải. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong chăm sóc mía tại Tổng đội 4, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong chăm sóc mía tại Tổng đội 4, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong dựng doanh trại đóng quân tại khu kinh tế mới. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong dựng doanh trại đóng quân tại khu kinh tế mới. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lễ khánh thành cống dẫn nước từ Hồ Dầu Tiếng về Kênh Đông – Củ Chi. Công trình có sự tham gia thi công của lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Lễ khánh thành cống dẫn nước từ Hồ Dầu Tiếng về Kênh Đông – Củ Chi. Công trình có sự tham gia thi công của lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố tham gia xây dựng công trình thủy lợi Trị An, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố tham gia xây dựng công trình thủy lợi Trị An, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong thu hoạch lúa tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong thu hoạch lúa tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong khoan giếng nước ngọt tại Nông trường Lê Minh Xuân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong khoan giếng nước ngọt tại Nông trường Lê Minh Xuân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong trồng dứa tại Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong trồng dứa tại Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố dựng doanh trại đóng quân tại các khu kinh tế mới. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố dựng doanh trại đóng quân tại các khu kinh tế mới. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố khai hoang đất để trồng lúa ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố khai hoang đất để trồng lúa ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong tham gia trồng đước khôi phục rừng ngập mặn Cần Giờ, góp phần hình thành “lá phổi xanh” của Thành phố. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong tham gia trồng đước khôi phục rừng ngập mặn Cần Giờ, góp phần hình thành “lá phổi xanh” của Thành phố. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố trên công trình thủy lợi kênh tưới Ba Gia. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Thanh niên xung phong Thành phố trên công trình thủy lợi kênh tưới Ba Gia. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng Thành phố (bên trái) cùng đồng chí Phạm Chánh Trực, Bí thư Thành đoàn (bên phải) tham gia lao động cùng TNXP Thành phố tại Công trường Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, năm 1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng Thành phố (bên trái) cùng đồng chí Phạm Chánh Trực, Bí thư Thành đoàn (bên phải) tham gia lao động cùng TNXP Thành phố tại Công trường Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, năm 1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
 • Trong ảnh: Lễ xuất quân Thanh niên xung phong Thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới, ngày 28/3/1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  Trong ảnh: Lễ xuất quân Thanh niên xung phong Thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới, ngày 28/3/1976. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Thực hiện chủ trương của Đảng, từ năm 1976 đến thời kỳ đổi mới, lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chủ yếu là xây dựng các vùng kinh tế mới tại những huyện ngoại thành và một số địa bàn trọng điểm: Tây Nguyên, Kiên Giang,... Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN