• Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhà tài trợ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhà tài trợ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 6 tỉ đồng cho Trung tâm công tác xã hội Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 6 tỉ đồng cho Trung tâm công tác xã hội Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhà tài trợ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với nhà tài trợ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 6 tỉ đồng cho Trung tâm công tác xã hội Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 6 tỉ đồng cho Trung tâm công tác xã hội Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 7 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng trường tiểu học vùng cao Đông Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 7 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng trường tiểu học vùng cao Đông Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 10 tỉ đồng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 10 tỉ đồng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 7 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng trường tiểu học vùng cao Đông Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest trao 7 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng trường tiểu học vùng cao Đông Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo và quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo và quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty Cổ phần Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Sáng 19/2/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chứng kiến Lễ trao tiền ủng hộ, tài trợ của Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest cho các đơn vị, tổ chức để xây dựng các công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện… phục vụ nhân dân và các đối tượng chính sách xã hội trên cả nước. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN