• Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn với các đại biểu thăm các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Sáng 16/12/2018, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm Tuổi trẻ sáng tạo trong khuôn khổ Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN