• Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị hóa chất tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch Dốc Xây. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị hóa chất tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch Dốc Xây. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra tại chốt kiểm dịch Dốc Xây trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra tại chốt kiểm dịch Dốc Xây trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Ngày 19/3/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo tình hình phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN