Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi sổ lưu niệm tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi sổ lưu niệm tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba
Thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị truyền thống, thắm tình anh em giữa Việt Nam và Cuba, Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 17 - 22/9/2022. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại Cuba

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN