60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Lào tổng kết và trao giải các tác phẩm văn học viết về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

 • Một tiết mục văn nghệ về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Một tiết mục văn nghệ về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Bà Sounsavan Viyaket (thứ 3 bên trái sang), Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào với các tác giả được giải ba tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Bà Sounsavan Viyaket (thứ 3 bên trái sang), Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào với các tác giả được giải ba tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong (giữa) với các tác giả được giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong (giữa) với các tác giả được giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho một tác giả được giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho một tác giả được giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho các tác giả được giải tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho các tác giả được giải tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho một tác giả được giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Lào kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 trao phần thưởng cho một tác giả được giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
 • Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
  Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào
Chiều 23/9/2022, tại thủ đô Vientiane, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022. Ảnh: Phạm Kiên - Pv TTXVN tại Lào

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN