Tuần hành kêu gọi tăng lương tại Bồ Đào Nha

  • Người dân tuần hành kêu gọi tăng lương tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người dân tuần hành kêu gọi tăng lương tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Người dân tuần hành kêu gọi tăng lương tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người dân tuần hành kêu gọi tăng lương tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ngày 18/3/2023 để kêu gọi tăng lương và các biện pháp khác để giúp giải quyết chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Cuộc tuần hành, do Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha (CGTP) kêu gọi, diễn ra 1 ngày sau cuộc đình công toàn quốc của các công chức yêu cầu mức lương cao hơn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN