Sắc Xuân đón Tết

 • Trong ảnh: Hoa khoe sắc tại công viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Hoa khoe sắc tại công viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Người dân chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc ngày 6/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Hoa mận nở thắm tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Hoa mận nở thắm tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Người dân chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 • Trong ảnh: Các gian hàng tại chợ hoa Xuân ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  Trong ảnh: Các gian hàng tại chợ hoa Xuân ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Sắc hoa mùa Xuân rực rỡ tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN