Ra mắt sách về thương mại và đầu tư Việt Nam – Thái Lan

  • Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên, PV TTXVN tại Thái Lan.
    Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên, PV TTXVN tại Thái Lan.
  • Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan
    Trong ảnh: Các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan
  • Trong ảnh: Cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan
    Trong ảnh: Cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường”. Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan
Lễ ra mắt cuốn sách “Việt Nam – Thái Lan trong mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường” do Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan – Việt Nam phối hợp soạn thảo đã được tổ chức tối 14/1/2022 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ấn phẩm “Việt Nam và Thái Lan trong mối quan hệ chiến lược tăng cường” bao gồm thông tin về những dấu mốc hợp tác quan trọng, nhất là về lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan trong suốt 45 năm qua; hướng dẫn một số nội dung về đầu tư; câu chuyện thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp hai bên... Ảnh: Hữu Kiên - PV TTXVN tại Thái Lan

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN