Phát hiện dấu tích của một quán bia 5.000 năm tuổi tại Iraq

  • Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm được phát hiện tại phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq), ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Một nhóm các nhà khảo cổ học Mỹ và Italy đã phát hiện tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm trong những gì còn sót lại của thành phố Lagash cổ đại, nằm ở phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah (Iraq) ngày nay. Đây được cho là một trong những trung tâm đô thị đầu tiên thuộc nền văn minh Sumer của Iraq cổ đại. Do đó, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ cuộc sống thường nhật của người dân tại những thành phố đầu tiên trên thế giới. ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN