Nhật Bản sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt

  • Trong ảnh: Ông Hitoshi Nagatsugu, Phó Phòng Xúc tiến Dự án của Tập đoàn Obayashi. Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
    Trong ảnh: Ông Hitoshi Nagatsugu, Phó Phòng Xúc tiến Dự án của Tập đoàn Obayashi. Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
  • Trong ảnh: Các bình chứa khí hydro thành phẩm ở nhà máy của Tập đoàn Obayashi ở Oita (Nhật Bản). Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
    Trong ảnh: Các bình chứa khí hydro thành phẩm ở nhà máy của Tập đoàn Obayashi ở Oita (Nhật Bản). Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
  • Trong ảnh: Nhà máy sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt của Tập đoàn Obayashi ở tỉnh Oita (Nhật Bản). Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
    Trong ảnh: Nhà máy sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt của Tập đoàn Obayashi ở tỉnh Oita (Nhật Bản). Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo
Oita là một trong những tỉnh có nguồn địa nhiệt phong phú nhất Nhật Bản. Thời gian gần đây, Oita đang phát triển các dự án sử dụng nguồn địa nhiệt này để sản xuất điện và các nguồn năng lượng sạch khác như khí hydro nhằm hướng tới mục tiêu cắt giảm khí thải CO2. Trong số các dự án như vậy, đáng chú ý có dự án sản xuất khí hydro sạch từ địa nhiệt của Tập đoàn Obayashi. Dự án đã được đưa vào vận hành thử nghiệm vào tháng 7/2021 ở thị trấn Kokonoe thuộc tỉnh Oita. Đây là dự án đầu tiên ở Nhật Bản thử nghiệm thực hiện tất cả các khâu, từ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối khí hydro sạch sản xuất từ địa nhiệt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình sản xuất ở nhà máy này đều sử dụng năng lượng sạch và không phát thải khí CO2 ở tất cả các khâu. Ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN