Microsoft từ bỏ ghế quan sát viên trong hội đồng quản trị của OpenAI

  • Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Đại gia công nghệ Microsoft đã từ bỏ kế hoạch nắm giữ vị trí quan sát viên trong hội đồng quản trị của OpenAI, công ty sản xuất chatbox ChatGPT, khi các cơ quan quản lý chống độc quyền tăng cường giám sát thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thư gửi cho OpenAI ngày 10/7/2024, Microsoft cho biết việc rút lui có hiệu lực ngay lập tức. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN