Liên hợp quốc tổ kêu gọi các lãnh đạo các nước hợp tác vì sự phát triển bền vững của đa dạng sinh học

 • Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
  Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
 • Phát thanh viên và nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough phát biểu trong sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”.Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
  Phát thanh viên và nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough phát biểu trong sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”.Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
 • Tổng giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) Marco Lambertini phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
  Tổng giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) Marco Lambertini phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
 • Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 Volkan Bozkir phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
  Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 Volkan Bozkir phát biểu tại sự kiện trực tuyến với chủ đề “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ
Ngày 28/9/2020, tại New York, Hoa Kỳ, Liên hợp quốc tổ chức sự kiện trực tuyến “Cam kết của các nhà lãnh đạo đối với thiên nhiên: Hợp tác đảo ngược sự mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030 vì sự phát triển bền vững”. Ảnh: Hữu Thanh-P/v TTXVN tại New York, Hoa Kỳ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN