Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban thương mại hỗn hợp Việt Nam–Nam Phi mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển

 • Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh trao đổi biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh trao đổi biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban thương mại hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina đồng chủ trì. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban thương mại hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina đồng chủ trì. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh ký biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh ký biên bản kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Đoàn đại biểu Nam Phi tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Đoàn đại biểu Nam Phi tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Tại kỳ họp, 2 bên đã trao đổi ý kiến đối với báo cáo kết quả họp cấp kỹ thuật và trao đổi thêm về một số vấn đề quan tâm đồng thời nêu lên những khó khăn, thuận lợi và thảo luận cơ hội hợp tác trong tương lai. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Tại kỳ họp, 2 bên đã trao đổi ý kiến đối với báo cáo kết quả họp cấp kỹ thuật và trao đổi thêm về một số vấn đề quan tâm đồng thời nêu lên những khó khăn, thuận lợi và thảo luận cơ hội hợp tác trong tương lai. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
 • Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
  Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina trao đổi trước kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi
Ngày 24/11/2022, Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban thương mại hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi diễn ra tại thành phố Johannesburg, CH Nam Phi do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi Nomalungelo Gina đồng chủ trì. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN