CPTPP một năm nhìn lại: Nhiều cơ hội mới đối với doanh nghiệp Việt Nam và Canada

 • Phần trình bày của các đại biểu khách mời tại Hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Phần trình bày của các đại biểu khách mời tại Hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
 • Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
 • Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
 • Phần trình bày của các đại biểu khách mời tại Hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Phần trình bày của các đại biểu khách mời tại Hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
 • Quang cảnh Hội thảo “Kinh doanh tại Việt Nam”. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Quang cảnh Hội thảo “Kinh doanh tại Việt Nam”. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
 • Ông Denzil Minnan - Wong, Phó thị trưởng Toronto phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
  Ông Denzil Minnan - Wong, Phó thị trưởng Toronto phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Quang Thnhj-P/v TTXVN tại Cananda
Ngày 10/2/2020, tại Toronto, Canada diễn ra Hội thảo “Kinh doanh tại Việt Nam” do chính quyền thành phố Toronto và Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam đồng tổ chức. Ảnh: Vũ Quang Thịnh - P/v TTXVN tại Cananda

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN