ASIAD 2023: Ý nghĩa đặc biệt của ba linh vật Á vận hội

 • (Từ trái sang) Ba linh vật của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  (Từ trái sang) Ba linh vật của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
 • (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của ASIAD 2023 Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại trung tâm báo chí ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của ASIAD 2023 Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại trung tâm báo chí ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
 • (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
  (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
 • (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
  (Từ trái sang) Ba linh vật biểu tượng của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) Chenchen, Congcong và Lianlian được trưng bày tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 21/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đã chọn 3 linh vật chính thức có tên Congcong, Lianlian và Chenchen, thể hiện di sản phong phú của Hàng Châu, Trung Quốc và sự năng động của thành phố đăng cai ASIAD 2023. Congcong đại diện cho Di tích khảo cổ Lương Chử - nền văn minh đô thị sơ khai vào cuối thời kỳ đồ đá mới. Trong khi đó, với tông xanh chủ đạo, Lianlian biểu trưng cho Hồ Tây, danh thắng nổi tiếng của Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Linh vật thứ ba Chenchen tượng trưng cho Grand Canal, tuyến đường thủy nhân tạo dài nhất thế giới và được đặt tên theo cây cầu Gongchen mang tính biểu tượng đã tồn tại hơn 400 năm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN