Nội dung ảnh
Tổng tiến công Xuân 1968: Ra mắt loạt sách đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 1/3/2018, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ và Hội Nhà văn Thành phố tổ chức ra mắt loạt sách về Xuân Mậu Thân 1968. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần XVI tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 1-2/3) với chủ đề “Xuân - Cội nguồn và sáng tạo”, hướng về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tinh thần sáng tạo, đổi mới, phát triển của thành phố. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

01/03/2018 14:33
Tổng tiến công Xuân 1968: Ra mắt loạt sách đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 1/3/2018, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ và Hội Nhà văn Thành phố tổ chức ra mắt loạt sách về Xuân Mậu Thân 1968. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần XVI tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 1-2/3) với chủ đề “Xuân - Cội nguồn và sáng tạo”, hướng về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tinh thần sáng tạo, đổi mới, phát triển của thành phố. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

01/03/2018 14:33
Tổng tiến công xuân 1968: Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”

Ngày 08/02/2017, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”. Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế, tôn vinh đồng bào, chiến sĩ miền Nam với lòng quả cảm, khí phách quật cường đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

08/02/2018 15:42
Tổng tiến công xuân 1968: Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”

Ngày 08/02/2017, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”. Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế, tôn vinh đồng bào, chiến sĩ miền Nam với lòng quả cảm, khí phách quật cường đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

08/02/2018 15:41
Tổng tiến công xuân 1968: Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”

Ngày 08/02/2017, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Phát hành đặc biệt Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”. Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế, tôn vinh đồng bào, chiến sĩ miền Nam với lòng quả cảm, khí phách quật cường đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

08/02/2018 15:41
Tổng tiến công Xuân 1968: Trở lại Đường 9 - Khe Sanh

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm chuỗi các trận đánh cụm cứ điểm Tà Mây, Làng Vây, Tà Cơn… nhằm thu hút lực lượng, phương tiện và vũ khí của địch tập trung lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, qua đó tạo điều kiện cho quân ta đánh địch ở các đô thị trên toàn miền Nam trong Tết Mậu Thân 1968. Chiến dịch này còn giải phóng hoàn toàn được Hướng Hóa - huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Ngày nay Đường 9 - Khe Sanh đã đổi thay rất nhiều, là tuyến đường quan trọng trên tuyến Hàng lang kinh tế Đông - Tây. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

08/02/2018 08:16
Tổng tiến công Xuân 1968: Trở lại Đường 9 - Khe Sanh

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm chuỗi các trận đánh cụm cứ điểm Tà Mây, Làng Vây, Tà Cơn… nhằm thu hút lực lượng, phương tiện và vũ khí của địch tập trung lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào, qua đó tạo điều kiện cho quân ta đánh địch ở các đô thị trên toàn miền Nam trong Tết Mậu Thân 1968. Chiến dịch này còn giải phóng hoàn toàn được Hướng Hóa - huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Ngày nay Đường 9 - Khe Sanh đã đổi thay rất nhiều, là tuyến đường quan trọng trên tuyến Hàng lang kinh tế Đông - Tây. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

08/02/2018 08:16
Tổng tiến công Xuân 1968: TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tối 30/1/2018, Thành ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

30/01/2018 19:19
Tổng tiến công Xuân 1968: TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tối 30/1/2018, Thành ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

30/01/2018 19:18
Tổng tiến công Xuân 1968: TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tối 30/1/2018, Thành ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

30/01/2018 19:17
Tổng tiến công Xuân 1968: TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tối 30/1/2018, Thành ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

30/01/2018 19:17
Tổng tiến công Xuân 1968: TP Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tối 30/1/2018, Thành ủy, HĐND, UBND Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

30/01/2018 19:16