Nội dung ảnh
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:47
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:46
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:44
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:43
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:42
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:42
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:41
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:40
VĐV Wushu Dương Thúy Vi được vinh danh một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

VĐV Wushu Dương Thúy Vi, sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ và tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, đến năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung Thương thuật tại Giải vô địch Wushu Thế giới ở Malaysia - thành tích mà trước đó chưa có VĐV Việt Nam nào đạt được. Năm 2014 (21 tuổi), cô đoạt HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) ở Incheon (Hàn Quốc). Tại SEA Games 29 - năm 2017 diễn ra ở Malaysia, cô đã xuất sắc đoạt 2 HCV ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô “mở hàng HCV” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Dương Thúy Vi được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

04/10/2017 15:39
Malaysia kết tội 4 đối tượng liên quan đến âm mưu khủng bố SEA Games 29

[26/09/2017 16:19:15] Truyền thông Malaysia đưa tin 4 đối tượng bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ ngay trước khi diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 đã bị kết tội có quan hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Theo tờ The Star, đối tượng Hajar Abdul Mubin, 25 tuổi, bị cáo buộc là thành viên của nhóm khủng bố trên từ năm 2010. Đối tượng này đối mặt với án tù chung thân và phạt tiền. Ba đối tượng còn lại gồm Abdul Syamir Dabilin 25 tuổi, Ahmad Omar 52 tuổi và Jaffar Ahmad 26 tuổi bị kết tội không thông báo với nhà chức trách thông tin liên quan đến hành động khủng bố. Các đối tượng này sẽ bị phạt tù giam 7 năm, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt này. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Malaysia gác tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 14/9. AFP/TTXVN

26/09/2017 16:19
Malaysia kết tội 4 đối tượng liên quan đến âm mưu khủng bố SEA Games 29

[26/09/2017 16:18:53] Truyền thông Malaysia đưa tin 4 đối tượng bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ ngay trước khi diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 đã bị kết tội có quan hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Theo tờ The Star, đối tượng Hajar Abdul Mubin, 25 tuổi, bị cáo buộc là thành viên của nhóm khủng bố trên từ năm 2010. Đối tượng này đối mặt với án tù chung thân và phạt tiền. Ba đối tượng còn lại gồm Abdul Syamir Dabilin 25 tuổi, Ahmad Omar 52 tuổi và Jaffar Ahmad 26 tuổi bị kết tội không thông báo với nhà chức trách thông tin liên quan đến hành động khủng bố. Các đối tượng này sẽ bị phạt tù giam 7 năm, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt này. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Malaysia diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày Độc lập tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 31/8. AFP/TTXVN

26/09/2017 16:19
Nam Định: Gặp mặt, tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch Điền kinh Châu Á và SEA Games 29

[25/09/2017 17:02:50] Ngày 25/9/2017, tỉnh Nam Định tổ chức gặp mặt, tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch Điền kinh Châu Á và SEA Games 29. Trong thành tích chung của thể thao Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của các vận động viên, huấn luyện viên điền kinh của Nam Định như: Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi, vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái, Vũ Thị Mến và Đỗ Thị Quyên khi giành tới 7 huy chương vàng ở các nội dung thi đấu ( 5 huy chương vàng cá nhân, 2 huy chương vàng đồng đội ).Trong ảnh: Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc. Ảnh Công Luật-TTXVN

25/09/2017 17:04