Nội dung ảnh
Du lịch Việt Nam: Bắc Kạn bàn giải pháp phát triển du lịch

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và những năm tiếp theo, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đưa du lịch Bắc Kạn thành ngành mũi nhọn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

19/03/2018 18:27
Du lịch Việt Nam: Bắc Kạn bàn giải pháp phát triển du lịch

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và những năm tiếp theo, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đưa du lịch Bắc Kạn thành ngành mũi nhọn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

19/03/2018 18:26
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:43
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:43
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:42
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:42
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:41
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp khu danh thắng Tràng An

Quần thể di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới Tràng An (Ninh Bình) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Đây là khu di sản thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

16/03/2018 14:41
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp của hang Múa

Hang Múa là địa điểm du lịch thắng cảnh - văn hóa trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Đường dẫn lên đỉnh núi Múa là những bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Tường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang được trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng được chạm khắc theo nghệ thuật thời Trần. Từ trên đỉnh Hang Múa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tam Cốc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

12/03/2018 08:51
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp của hang Múa

Hang Múa là địa điểm du lịch thắng cảnh - văn hóa trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Đường dẫn lên đỉnh núi Múa là những bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Tường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang được trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng được chạm khắc theo nghệ thuật thời Trần. Từ trên đỉnh Hang Múa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tam Cốc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

12/03/2018 08:51
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp của hang Múa

Hang Múa là địa điểm du lịch thắng cảnh - văn hóa trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Đường dẫn lên đỉnh núi Múa là những bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Tường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang được trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng được chạm khắc theo nghệ thuật thời Trần. Từ trên đỉnh Hang Múa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tam Cốc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

12/03/2018 08:50
Du lịch Việt Nam: Vẻ đẹp của hang Múa

Hang Múa là địa điểm du lịch thắng cảnh - văn hóa trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Đường dẫn lên đỉnh núi Múa là những bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Tường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang được trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng được chạm khắc theo nghệ thuật thời Trần. Từ trên đỉnh Hang Múa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tam Cốc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

12/03/2018 08:50