Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Đại biểu tham dự thử nghiệm truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngay tại buổi hội thảo. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

  • Trong ảnh: Đại biểu tham dự thử nghiệm truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngay tại buổi hội thảo. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới