Thực hiện NQ 30-NQ/TW: Vĩnh Phúc phấn đấu phát triển quy mô nền kinh tế trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước

 • Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH Exedy Việt Nam khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín được các hãng như: Yamaha Việt Nam, Honda Việt Nam, Suzuki… tin dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH Exedy Việt Nam khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín được các hãng như: Yamaha Việt Nam, Honda Việt Nam, Suzuki… tin dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH Exedy Việt Nam khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín được các hãng như: Yamaha Việt Nam, Honda Việt Nam, Suzuki… tin dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH Exedy Việt Nam khu Công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín được các hãng như: Yamaha Việt Nam, Honda Việt Nam, Suzuki… tin dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty Cổ phần Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tư nhiều máy móc hiện đại sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Một góc xã Tam Quan, xã đạt nông thôn mới của huyện Tam Đảo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Một góc xã Tam Quan, xã đạt nông thôn mới của huyện Tam Đảo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Giai đoạn 2021-2030, Vĩnh Phúc phấn đấu tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó 30% đạt chuẩn mức độ 2. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Giai đoạn 2021-2030, Vĩnh Phúc phấn đấu tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó 30% đạt chuẩn mức độ 2. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là một trong 10 trường dẫn đầu cả nước với hàng ngàn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là một trong 10 trường dẫn đầu cả nước với hàng ngàn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Một góc Khu Công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Một góc Khu Công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Một góc Khu Công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Một góc Khu Công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH Ohashi Tekko Việt Nam, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, thu hút lao động có kỹ thuật cao. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc với dây chuyền hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 6000 lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ở tất các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của vùng đồng bằng Sông Hồng nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Phấn đấu đến 2030, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển toàn diện trên tất các các mặt về kinh tế, xã hội với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước; là trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy lớn; trung tâm công nghiệp điện tử hiện đại, chuyển đổi số trong top đứng đầu cả nước; người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao…. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 tăng khoảng 10,5%/năm trở lên...Ảnh: Trần Việt, Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN