Trong suốt chiều dài lịch sử, Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, biết ơn các Anh hùng liệt sỹ. Công tác chăm sóc người có công, thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ luôn là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thế nhưng, vẫn những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, bôi nhọ quá khứ, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lại tung ra những luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Chúng “đổi trắng, thay đen”, kích động, chống phá nhằm gây xáo trộn tư tưởng, tạo hoài nghi về chính sách ưu đãi đối với người có công với mục đích kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Tin mới

TTXVN