Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, năm học mới 2022-2023 đã chính thức bắt đầu. Thế nhưng, đến thời điểm này, vấn đề học môn Lịch sử ở bậc THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên bắt buộc hay tự chọn vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết.

Tin mới

TTXVN