Ai Cập kết thúc giai đoạn một bầu cử Hạ viện

  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Hurghada, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Hurghada, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 25/10/2020, các điểm bỏ phiếu tại Ai Cập đã đóng cửa sau khi kết thúc giai đoạn một cuộc bầu cử Hạ viện. Trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này, có khoảng 4.000 ứng viên độc lập và 8 liên minh đảng phái đua tranh 568 ghế tại cơ quan lập pháp. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi sẽ chỉ định thêm 28 nghị sĩ, theo đó Hạ viện Ai Cập có tổng cộng 596 nghị sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếChính trị-Quân sự

Tin mới

TTXVN