Tổ chức tốt công tác TXCT là biểu hiện cụ thể của quan điểm “dân là gốc” trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi thông qua tiếp xúc, các đại biểu dân cử, các cơ quan nhà nước nắm được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và các chủ trương, chính sách để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các nội dung không còn phù hợp. Để hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng gần dân, sát dân hơn, nắm bắt tốt hơn nguyện vọng của người dân, các Đoàn đại biểu Quốc hội , HĐND các cấp trên địa bàn cả nước đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc; tăng cường cơ chế đối thoại giữa cử tri và đại biểu…

Tin mới

TTXVN