Thông tấn xã Việt Nam

Ngoại giao

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Trong ảnh: Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc Kamal Malhotra (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu quốc tế dự Phiên họp đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với các đại biểu Việt Nam dự phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Đại sứ, đại diện đại sứ các nước tại Việt Nam dự phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Đại sứ, đại diện đại sứ các nước dự Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn" tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Đại sứ, đại diện đại sứ các nước tại Việt Nam dự phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, tối 8/4 (theo giờ Hà Nội), Việt Nam tổ chức Phiên Thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom, mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hiệu quả hơn", với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới