Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Sau ba ngày làm việc, chiều 25/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới