Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Quang cảnh đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung điều hành đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Việt Đức, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung tặng Cờ thi đua của Văn phòng Chủ tịch nước cho đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 25/9/2020, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới